Kısmi İthal İkamesi Ve Yeniden Sanayileşme – Osman Aydoğuş


Türkiye’nin uzun dönem büyüme performansının çok parlak olmadığı Türkiye ile aynı gelişmişlik kategorisinde yer alan benzer ülkelerle karşılaştırmalardan kolayca görülebiliyor. Karşılaştırmaya geçmeden önce son 50 yılın büyüme özelliklerine hızlıca göz atalım. 1961-2012 döneminin tamamında GSYH’nın ortalama yıllık büyüme hızı %4,55 olarak gerçekleşmiştir. İthal ikameci büyüme stratejisine karşılık gelen 1961-1979 döneminde ortalama büyüme hızı %5,15 iken, dışa açık büyüme dönemine karşılık gelen 1980-2012 döneminde önemli bir gerilemeyle %4,21’e inmiştir. Gerileme eğilimi (trend) on yıllık dönemler itibariyle bakıldığında daha açıkça görülmektedir (Şekil 1). 1961-69 döneminde %5,65 olan ortalama büyüme hızı sürekli bir gerileme ile 2000-09 onyılında %3,77’ye kadar inmiştir. Regresyon denkleminden görülebileceği gibi, ortalama büyüme hızı onyıl başına yaklaşık 0,45 yüzde puan gerilemiştir. 2001 krizi sonrasındaki “olgun dışa açılma” döneminde ise ortalama büyüme hızı %5,16’ya yükselmiştir. Bununla birlikte, 2012’deki yavaşlamanın 2013 ve sonrasında devam edeceği dikkate alındığında ortalama büyüme hızının yeniden %5’in altına inmesi sürpriz olmayacaktır.

Sayı: İktisat ve Toplum Dergisi 31
Sayfa Aralığı: 29 - 35

Bu makalenin tamamını okumak için satın almalısınız.

1954 yılında Afyonkarahisar, Çakırköy’de doğdu. Burdur Lisesinde parasız yatılı öğrenci olarak okudu. Lise eğitimi boyunca TÜBİTAK bilim adamı yetiştirme bursunu aldı. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Ekonomi Bölümünden lisans (1979) ve yüksek lisans (1983), Gazi Üniversitesi İktisat Bölümü’nden doktora (1988) derecelerini aldı. 1980 yılında A.İ.T.İ.A. Ekonomi fakültesinde Kantitatif İktisat Kürsüsü’nde asistan olarak akademik kariyerine başladı. 2000-2001 döneminde Fulbright bursu ile Maryland Üniversitesi Tarım ve Doğal Kaynak Ekonomisi Bölümü’nde ziyaretçi araştırmacı olarak bulundu. 2001 yılında geçtiği Ege Üniversitesi’nde İktisat Bölüm Başkanı ve senatör olarak görev yaptı. Makro iktisat, büyüme-kalkınma, girdi-çıktı analizi, tarım ekonomisi ve uygulamalı iktisat alanlarında çok sayıda makale, araştırma, kitap ve çevirileri vardır. Radyo Ege Kampus’te ve Ege Üniversitesi Televizyonu’nda uzun yıllar Egenomi adlı haftalık ekonomi programını yaptı. İktisat ve Toplum Dergisi’nde Hal ve Gidiş köşesinde yazmaya devam etmektedir. Evli ve bir kız babasıdır.

Bir cevap yazın