Krizdeki Ekonomi Nereye Gidiyor? – Osman Aydoğuş


Kriz var mı yok mu tartışması geride kaldı. Giderek derinleşen bir ekonomik krizin varlığı artık genel kabul gören bir olgu. Şimdi krizin nasıl gelişeceğini ve önümüzdeki yılda Türkiye ekonomisinin nereye gidebileceğini anlamaya çalışıyoruz. Bu yazıda, temel bazı makroekonomik göstergelerin 2001 ve 2008–09 krizlerindeki gelişimlerini birlikte inceleyerek 2018 krizinin nasıl gelişebileceğini irdelemeye çalışacağız. İlk olarak GSYH büyüme hızının gelişimini ele alalım (Şekil 1). Krizlerin toplam 12 çeyrek yılı kapsayan 3 yıllık gelişimini ele alıyoruz. İlk yıl yavaşlama evresine, ikinci yıl daralma evresine ve üçüncü yıl ise toparlanma evresine karşılık geliyor. 2001 krizi 2000’in 2. çeyreğinde, 2008–09 krizi 2007’nin 4. çeyreğinde başlıyor. 2018 krizinin ise 2017’nin 4. çeyreğinde başladığını varsaydık. 2001 krizi, esas itibarıyla, IMF ile birlikte kotarılmış bir dezenflasyon programının çökmesiyle patlak veren ve bu anlamda bizden kaynaklanan bir krizdi. 2008–09 krizi ise küresel finans krizinin Türkiye’ye sıçramasıyla başlamıştı. Son krizin, küresel likiditenin çekilmeye başlaması nedeniyle bir dış boyutu olduğu muhakkak, ama esas itibarıyla tıkanmış-sürdürülemez hale gelmiş bir büyüme modelinin sanki hiçbir şey olmamışçasına devam ettirilmek istenmesinden, yani içeriden kaynaklandığını ileri sürmek yanlış olmayacaktır. Şimdi üç krizin gelişimine ilişkin tespitlerimizi yapalım.

Sayı: İktisat ve Toplum Dergisi 100
Sayfa Aralığı: 31 - 39

Bu makalenin tamamını okumak için satın almalısınız.

1954 yılında Afyonkarahisar, Çakırköy’de doğdu. Burdur Lisesinde parasız yatılı öğrenci olarak okudu. Lise eğitimi boyunca TÜBİTAK bilim adamı yetiştirme bursunu aldı. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Ekonomi Bölümünden lisans (1979) ve yüksek lisans (1983), Gazi Üniversitesi İktisat Bölümü’nden doktora (1988) derecelerini aldı. 1980 yılında A.İ.T.İ.A. Ekonomi fakültesinde Kantitatif İktisat Kürsüsü’nde asistan olarak akademik kariyerine başladı. 2000-2001 döneminde Fulbright bursu ile Maryland Üniversitesi Tarım ve Doğal Kaynak Ekonomisi Bölümü’nde ziyaretçi araştırmacı olarak bulundu. 2001 yılında geçtiği Ege Üniversitesi’nde İktisat Bölüm Başkanı ve senatör olarak görev yaptı. Makro iktisat, büyüme-kalkınma, girdi-çıktı analizi, tarım ekonomisi ve uygulamalı iktisat alanlarında çok sayıda makale, araştırma, kitap ve çevirileri vardır. Radyo Ege Kampus’te ve Ege Üniversitesi Televizyonu’nda uzun yıllar Egenomi adlı haftalık ekonomi programını yaptı. İktisat ve Toplum Dergisi’nde Hal ve Gidiş köşesinde yazmaya devam etmektedir. Evli ve bir kız babasıdır.

Bir cevap yazın