Kültür Politikasının Politik Ekonomisi – I – Sacit Hadi Akdede


Geçen sayıda, “Kültür Politikasının Politik Ekonomisi – I” başlığı altında ilk yazısını yazdığımız konuya bu sayıda da devam edeceğiz. Bu yazıların temel vurgusu, Kültür ve Turizm Bakanlığı bütçesinin ve bu bütçenin Bakanlık birimleri arasındaki dağılım kompozisyonunun Türk halkının sosyolojik anlamda kültürel hayatını çok da etkilemediğidir. Sosyolojik anlamda kültürel hayat, Dünya Değerler Anketi’nin (World Values Survey) kullandığı değişkenler aracılığıyla analiz edilecektir. Tiyatro-opera izleyicisinin sayıca önemli bir seçmen kitlesi oluşturmaması gerçeği, devlet tiyatroları, opera-bale ve senfoni orkestralarının ne kapatılması ve bütçelerinin azaltılması ne de bütçelerinin yüzde olarak artırılması yönünde herhangi ciddi bir politikaya maruz kalmamasına neden olmaktadır.

Sayı: İktisat ve Toplum Dergisi 15
Sayfa Aralığı: 66 - 72

Bu makalenin tamamını okumak için satın almalısınız.

Sacit Hadi Akdede halen Adnan Menderes Üniversitesi, Nazilli İktisadı ve İdari Bilimler Fakültesi'nde Mali İktisad anabilim dalı başkanıdır ve aynı anabilim dalında doçent olarak görev yapmaktadır. Türkiye Ekonomi Kurumu ve Uluslar arası Kültürel Ekonomistler Birliği Üyesidir.

Bir cevap yazın