Kurala Dayalı İktisat Politikalarından İhtiyari Politikalara – Ömer Faruk Çolak


1990’lı yıllardan itibaren Neo Klasik iktisat politikası uygulamasında değişikliğe gidildi. Kurala dayalı iktisat politikaları uluslararası kuruluşlar tarafından öne çıkartılmaya başlandı. Bunda başı her zaman olduğu gibi IMF çekti. IMF’in böyle bir tercihte bulunmasının nedeni hükümetlerin Ortodoks ya da Heterodoks politikalar uygulaması ardından, istenilen sonuçlar alındıktan sonra, hızla bu politikalarda vazgeçmesi ve ekonomilerin tekrar başa dönmeleri oldu.

Sayı: İktisat ve Toplum Dergisi 11
Sayfa Aralığı: 52 - 56

Bu makalenin tamamını okumak için satın almalısınız.

Bir cevap yazın