Küresel Kriz Ve Yükselen Ekonomilerde Büyüme Ve İstikrar: Çift Şeritli Yol Mu, Yoksa Yolun Sonu Mu? – Yılmaz Akyüz


2008 yılından bu yana, gelişmiş ekonomilerin büyük bir kısmı, özellikle ABD ve AB, spekülatif kredi ve yatırımların tetiklediği krizle cebelleşip, makul ve kararlı bir büyümeye geçemez ve hatta ikinci bir daralma (recession) riskiyle karşı karşıya kalırken; yükselen (ve gelişmekte olan)2 ekonomilerin büyük bir çoğunluğu, 2008-2009 arasındaki kısa bir süre dışında, bu krizin olumsuz etkilerine rağmen oldukça hızlı bir büyüme sağlayabilmişlerdir. Bu husus, yükselen ekonomilerdeki büyümenin gelişmiş ekonomilere olan bağımlılığının önemli ölçüde azaldığı, bir anlamda dünya ekonomisinin bir çift şeritli yola oturduğu; iç şeritteki ağır vasıtalar yavaş yavaş, yalpalayarak gitse bile, dış şeritteki yükselen ekonomilerin makul bir hızda, kararlı bir şekilde yollarına devam edebilecekleri yönünde görüşlere yol açmıştır. Buna göre, ABD ve/veya AB ekonomileri ikinci bir daralmaya girse bile, başta Çin ve BRICS olmak üzere yükselen ülkelerdeki hızlı büyüme, dünya ekonomisini büyük ölçüde ayakta tutabilecektir.

Sayı: İktisat ve Toplum Dergisi 13
Sayfa Aralığı: 20 - 26

Bu makalenin tamamını okumak için satın almalısınız.

Türk iktisatçı (Ankara 1943). Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’ni bitirdi (1965); doktora tezini İngiltere’de East Anglia Üniversitesi’nde hazırladı (1971). 1972-83 arasında SBF’de Yılmaz Akyüzöğretim üyeliği yaptı, 1984’te BM Ticaret ve Kalkınma Konferansı’nda (UNCTAD) çalışmaya başladı. Yılmaz Akyüz Eserleri Money and inflation in Turkey, 1950-1968 (Türkiye’de Para ve Enflasyon, 1950-1968) (1973); Emek-Değer Teorisi ve Nitelikli İşgücü Sorunu (1980); Türkiye’de Mali Yapı ve İlişkiler (1984); Fiyat Mekanizması ve Makroekonomik Dengesizlikler (1984).

Bir cevap yazın