Küreselleşme, Nereye Kadar? – Dani Rodrik


Dünya küreselleşmenin çöküşünü zaten bir kez gördü. Serbest ticaret ve serbest sermaye hareketliliği ile yaşanan altın çağ 1914’te birden sona erdi ve 1. Dünya Savaşı’ndan sonra canlandırılamadı. Gelecek yıllarda benzer bir küresel ekonomik çöküşe tanık olma ihtimalimiz var mı? Soru gerçeklikten uzak değildir. Ekonomik küreselleşme, gelişmiş ülkelerde daha önce görülmemiş bir refah düzeyi yaratmış, Çin ve diğer Asya ülkelerindeki milyonlarca fakir işçiye bir iyilik yapmış olsa da, temeli zayıftır. Yerel düzenlemeler ve siyasi örgütlerle desteklenme eğiliminde olan ulusal piyasaların aksine, küresel piyasaların sadece zayıf bir kurumsal altyapısı vardır.

Sayı: İktisat ve Toplum Dergisi 13
Sayfa Aralığı: 26 - 32

Bu makalenin tamamını okumak için satın almalısınız.

Prof. Dr. Dani Rodrik, 1982 yılından beri uluslararası siyasal ekonomi dalında Harvard Üniversitesi'nin Kennedy School of Government'ta eğitim veriyor. Rodrik'in ilgi alanı içine giren başlıca konular, küreselleşme, uluslararası ekonomi, politik ekonomi, ekonomik kalkınma, ekonomik büyüme, gelir ve ücret dengesi eşitsizliğidir ve bu alanlarında çok sayıda makaleler yayınladı. Odaklandığı başlıca konular ve araştırmaları arasında ekonomik politikanın ne olduğu ve bu ekonomik politikaları onaylayan bazı hükümetlerin diğerlerinden niye daha iyi sonuç aldığıdır. "National Bureau of Economic Research", "Centre for Economic Policy Research" (Londra), Institute of International Economics ile bağlı olan "Center for Global Development" dergilerine katkıda bulunuyor, ve "Council on Foreign Relations" ve "Review of Economics and Statistics" editörlüğünü yürütmektedir. "Rockefeller Vakfı", "Carnegie Corporation", "Ford Vakfı"'ndan gelen araştırma hibelerinin alıcısıdır. 2002 yılında "Küresel Kalkınma ve Çevre Enstitüsü"nden (Global Development and Environment Institute) "Ekonomik Düşünce Sınırlarını İlerletme" dalında Leontief Ödülü (Leontief Prize for Advancing the Frontiers of Economic Thought) ile ödüllendirilmiştir. İspanya'dan beş yüzyıl önce göç etmiş bir Sefarad Yahudi ailesine mensup olan Dani Rodrik 1957'de İstanbul'da doğdu. Rodrik, 1976 yılında Robert Koleji'nden mezun oldu. Lisans ve yüksek lisans derecelerini ABD'nin Harvard Üniversitesi'nde alan Rodrik, doktora derecesini ise ABD'de de bulunan Princeton Üniversitesi'nden aldı. 1990 yılında profesörlüğe yükselen Rodrik, 1982 yılından beri Harvard Üniversitesi'nin Kennedy School of Government'ta dersler veriyor.

Bir cevap yazın