Kuzey-Güney Veya Pı(I)Gs – Osman Aydoğuş


2 1. yüzyılın ilk büyük buhranı başlayalı dört yılda fazla oldu. Uzun durgunluk istisnasız tüm ülkeleri olumsuz etkiledi ve istisnasız tüm ülkelerde kriz sonrasında öncesine göre büyüme hızlarında ciddi gerilemeler ortaya çıktı; üretim ve istihdamda büyük kayıplar yaşandı, bütçe dengeleri alt üst oldu. Gerileme tüm ülkelerde yaşanmakla birlikte, krizin etkileri ülkeden ülkeye önemli farklılıklar arz ediyor

Sayı: İktisat ve Toplum Dergisi 29
Sayfa Aralığı: 17 - 21

Bu makalenin tamamını okumak için satın almalısınız.

1954 yılında Afyonkarahisar, Çakırköy’de doğdu. Burdur Lisesinde parasız yatılı öğrenci olarak okudu. Lise eğitimi boyunca TÜBİTAK bilim adamı yetiştirme bursunu aldı. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Ekonomi Bölümünden lisans (1979) ve yüksek lisans (1983), Gazi Üniversitesi İktisat Bölümü’nden doktora (1988) derecelerini aldı. 1980 yılında A.İ.T.İ.A. Ekonomi fakültesinde Kantitatif İktisat Kürsüsü’nde asistan olarak akademik kariyerine başladı. 2000-2001 döneminde Fulbright bursu ile Maryland Üniversitesi Tarım ve Doğal Kaynak Ekonomisi Bölümü’nde ziyaretçi araştırmacı olarak bulundu. 2001 yılında geçtiği Ege Üniversitesi’nde İktisat Bölüm Başkanı ve senatör olarak görev yaptı. Makro iktisat, büyüme-kalkınma, girdi-çıktı analizi, tarım ekonomisi ve uygulamalı iktisat alanlarında çok sayıda makale, araştırma, kitap ve çevirileri vardır. Radyo Ege Kampus’te ve Ege Üniversitesi Televizyonu’nda uzun yıllar Egenomi adlı haftalık ekonomi programını yaptı. İktisat ve Toplum Dergisi’nde Hal ve Gidiş köşesinde yazmaya devam etmektedir. Evli ve bir kız babasıdır.

Bir cevap yazın