Merkez Bankaları ve İklim Değişikliği – Nazire Nergiz Dinçer


Yönetişim perspektifinden bakıldığında eğer merkez bankalarının dolaylı da olsa kanuni bir yetkisi varsa hükümetin iklim politikalarını destekleyecekler gibi görünüyor.

Son 10 yılda iklim değişikliğine bağlı olumsuz doğa olayları bütün dünyada daha fazla gözlenmeye başladı. Bu durum, iklim değişikliğinin etkilerinin hafifletilmesine ve uyum sağlanmasına yönelik politikaların çok daha fazla tartışılmasına neden oldu.

İklim değişikliği politikalarını oluşturmak, gerekli düzenlemelere karar vermek ve önlemler almak için dünyada birçok ülke harekete geçti ve adımlar atmaya başladı. İklim değişikliği konularından sorumlu yeni bakanlıklar ve kurumlar kuruldu. Çeşitli düzenlemeler yasalaştı, politika metinlerine entegre edildi, hedefler konuldu. Bütün bu adımlara rağmen, iklim hedeflerine ulaşmak için gereken ekonomik dönüşümün karmaşıklığını ve ölçeğini ele almak için hükümet eylemlerinin tek başına yeterli ve hızlı olmayabileceği görüşü ağırlık kazanmaya başladı.

Sayı: İktisat ve Toplum Dergisi 144
Sayfa Aralığı: 45-53

Bu makalenin tamamını okumak için satın almalısınız.

Bir cevap yazın