iklim değişikliği

Antroposen’de Yaşamak… – R. Funda Barbaros

Gerçekten de istisnai zamanlardan geçiyoruz. Bilim insanlarının 60’lı yıllardan buyana uyardığı, dünya liderlerinin dikkatine...

Antroposen Çağında İklimflasyon ve Fosilflasyon Tehdidi: Dünyanın Bütün Merkez Bankaları Birleşiniz! – A. Erinç Yeldan

İklimflasyon (Climateflation) ve Fosilflasyon (Fossilflation) sözcükleri Avrupa Merkez Bankası yönetim kurulu üyelerinden Isabel Schnabel’e ait. Ms. Schnabel, 10...

Simit Ekonomisi Sürdürülebilir Bir Ekonomi Modeli Olabilir mi? – R. Funda Barbaros

Dünya’nın uçsuz bucaksız gibi görünen sınırları zorlanıyor. Bu nedenle dünya ekonomisinde yerel topluluklardan uluslara...

Merkez Bankaları ve İklim Değişikliği – Nazire Nergiz Dinçer

Yönetişim perspektifinden bakıldığında eğer merkez bankalarının dolaylı da olsa kanuni bir yetkisi varsa hükümetin...

Küresel İklim Krizine Karşı Net Sıfır Emisyon Hedeflemesi ve Bölüşümde Adalet Sorunsalı – A. Erinç Yeldan

2050’li yıllar için tasarımlanan net sıfır hedefine ulaşmak için fosil yakıtlara dayalı enerji deseninin...

Yuvarlak Masa: İklim Değişimi – Ömer Faruk Çolak, Güven Sak, Serdar Sayan

Editörümüz Ömer Faruk Çolak ve Yayın Kurulu üyemiz Serdar Sayan’ın Yuvarlak Masa Toplantıları’nda bu...

İklim Kriziyle Mücadele Aracı Olarak Karbonu Fiyatlamak: ETS Deneyimi ve Türkiye için Dersler – A. Erinç Yeldan

Karbonun istisnasız ve gerçekçi fiyatlandırılması gereklidir. İklim krizi gezegenimizin geleceğini tehdit eden en önemli...

Kitap Eleştirisi: “İklim Krizi ve Küresel Yeşil Yeni Düzen” ve “İklim ve Toplum” – Sümeyye Karabacak

1700’lerin ortasında başlayan Sanayi Devrimi’nden bu yana dünyanın ısınma hızı her geçen gün katlanarak...

Sera Gazları, Kuvvetlenen Sera Etkisi ve Küresel İklim Değişikliği – Murat Türkeş

Sera gazı birikimlerindeki bu artışlar, yerkürenin uzun dalga boylu ışınım yoluyla soğuma etkinliğini zayıflatarak,...

Paranın Renkleri – Burcu Ünüvar, A. Erinç Yeldan

Düşük karbon emisyonlu yeşil sektörlerin desteklenmesi ya da yüksek emisyonlu sektörlerde emisyon azaltımını sağlayıcı...

İklim Değişikliği ve Türkiye Ekonomisinin Sera Gazı Karnesi – Ahmet Atıl Aşıcı

Türkiye, 39 OECD ve partner ülkeler içerisinde GSYH’sine oranla en yüksek çevresel vergi toplayan...

Küresel Enerji  Üretimi, Yenilenebilir Enerji ve İklim Krizi – Bayram Ali Eşiyok

Modern çağda yenilenebilir enerji kullanımını artırmadan karbondioksit salınımını azaltmak mümkün değil. Yenilenebilir enerji kaynakları...

Şans Yalnızca Hazır Olanlara Güler – Mert Can Duman

Toplam ticaretimizin %50’sini gerçekleştirdiğimiz Avrupa Birliği pazarında rekabetçi gücümüzü öncelikle muhafaza etmek, sonrasında da...