Merkezi Sektörler Ve Büyüme – Alper Duman, Gül Ertan Özgüzer


Girdi-çıktı tabloları, her sektörün bir köşe (vertex) olduğu ve bir sektörden diğer sektöre yönelen iktisadi akımların da yönlü (directed) ve ağırlıklı (weighted) kenarları (edges) temsil ettiği bir ağ olarak ele alınmaktadır. Bu tablolarda, köşelerin yani sektörlerin birbirleriyle bağlantılı olduğu ve birçok köşenin kendine döngü yaptığı gözlenmektedir.

Sayı: İktisat ve Toplum Dergisi 15
Sayfa Aralığı: 42 - 46

Bu makalenin tamamını okumak için satın almalısınız.

ODTÜ Ekonomi bölümünü 1998 yılında bitirdikten sonra ABD'de University of Massachusetts, Amherst'de Ekonomi doktora programını 2006 yılında tamamladı. Buenos Aires'te Universidad de San Andres ve Londra'da London School of Economics'de misafir akademisyen olarak bulundu. İzmir Ekonomi Üniversitesinde öğretim üyesidir. Türkiye Ekonomisi, Gelişme, Politik Ekonomi ve Sosyal ve Ekonomik Ağlar üzerine çalışmalar yapmaktadır. Uluslararası ve ulusal endeksli dergilerde makaleleri ve kitap bölümleri vardır.

Bir cevap yazın