Mor Ekonomi – Nuran H. Belet


Dünyada son 20 yıldır yaratılan refah ve bu refahın topluma yayılmasında ana akım yaklaşımların yetersizliği ve mevcut eşitsizlikleri daha da fazla tartışılmaktadır. Bu eşitsizliklerin önlenmesi için refah, kalkınma ve sosyal politika alanlarına feminist bir mercekle bakılmasının zorunluluk halin geldiğini görmekteyiz. Bunun literatürdeki karşılığı “mor ekonomi”dir. Mor ekonomi, feminist ekonomi ve bakım politikalarının bütününü içermektedir. Günümüzde ülkelerin temel sorunsallarının başında eşitsizlikler ve ekonomik büyümenin sürdürülebilirliği gelmektedir. Eşitsizlik, temel insan hakları bağlamında ırk, sınıf, kadınlar, göçmenler ve diğerleri de olmak üzere çok boyutlu başat bir sorunsaldır. Bu bağlam, özellikle sınıfsal olarak toplumsal cinsiyet eşitsizliğini ifade etmektedir. Ekonomik ve sosyal alanda, gerek yapısal unsurlarda gerekse sosyal politikalarda ücretsiz bakım emeğinin ve kadınlar ile erkekler arasında toplumsal cinsiyet eşitsizliğine neden olacak bütün alanların feminist ekonomik politikalarla düzenlemesi gerekmektedir. Ücretsiz bakım emeğine eşitlikçi cinsiyet dağılımını sağlamaya yönelik yapılacak müdahaleler, kadın istihdamının güçlendirilmesi ve nitelikli bakım hakkına erişimin esas alınacağı bütün feminist makro ekonomik düzenlemeler gerektirmektedir. Bütün bu düzenlemelerle toplumsal cinsiyet eşitliği temelinde bugünü ve yarını önemli ölçüde etkileyerek köklü değişikliklere neden olacaktır. Bunu sağlamanın yolu, toplumsal cinsiyet eşitlikçi, sürdürülebilir büyüme ve kalkınma için “mor ekonomi”den geçmektedir.

Sayı: İktisat ve Toplum Dergisi 146
Sayfa Aralığı: 4-6

Bu makalenin tamamını okumak için satın almalısınız.

Bir cevap yazın