Muhalif İktisatçı Alfred S. Eıchner Ve İktisada Katkıları – Mehmet Fatih Cin


Alfred S. Eichner ismi iktisat eğitimi almış iktisatçılar kadar bu eğitimi vermekte olan profesyonel iktisatçıların bir kısmı açısından da yabancı bir isimdir. Sadece yurtiçinde değil (Türkçe literatürde) yurtdışında da (İngilizce literatürde) iktisat yazınında A. Eichner ismi; J.M. Keynes gibi, M. Friedman gibi, F. Hayek gibi sıklıkla yer almaz. Ancak bu durum sadece Eichner’in başına gelen bir talihsizliği değil, iktisat disiplinine katkı yapmış ya da ciddi eleştiriler yöneltmiş çok sayıda iktisatçının maruz kaldığı sistematik bir davranış kalıbını da yansıtmaktadır. Bu gerçeğe rağmen sayıları göreli olarak az da olsa iktisat adına ciddi dergiler, yayınevleri ve üniversitelerin iktisat bölümleri Alfred S. Eichner ismini yakından bilir. Eichner, iktisadı henüz neden bir bilim dalı olarak görmediği, fiyatların belirlenim süreci, ekonomik yapıdaki sosyal kurumlara verdiği önem ve kendine özgü kavramsallaştırmaları ve metodolojik katkıları nedeniyle neoklasik iktisat okulunun önemli bir muhalifi ve adına Post-Keynezyen İktisat ve Kurumcu İktisat denilen Heterodoks okulların önde gelen temsilcisidir. Amacımız İktisat ve Toplum dergisi okuyucularına muhalif iktisatçı Eichner’i kısaca tanıtmak ve belli başlı iktisadi katkılarını okuyucuya aktarmaktır.

Sayı: İktisat ve Toplum Dergisi 37
Sayfa Aralığı: 39 - 47

Bu makalenin tamamını okumak için satın almalısınız.

Çukurova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bil. Fak.

Bir cevap yazın