Mehmet Fatih Cin

Çukurova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bil. Fak.

Keynes’in “Umudu” – Mehmet Fatih Cin

 Post-Keynezyen İktisadın iki önemli temsilcisi olan Philip Arestis ve Malcolm Sawyer’ın editörlüğünü yaptığı hacimli...

Muhalif İktisatçı Alfred S. Eıchner Ve İktisada Katkıları – Mehmet Fatih Cin

Alfred S. Eichner ismi iktisat eğitimi almış iktisatçılar kadar bu eğitimi vermekte olan profesyonel...

Sanayı̇ 4.0 Perspektı̇fı̇nde Meslekı̇ Alanların Cı̇nsı̇yetlere Atfedı̇lmesı̇ Ve Türkı̇ye Açısından Olası Sonuçları – Mehmet Fatih Yalçın

Teknolojide yaşanan hızlı gelişmelerin neticesinde uygarlık olarak sürekli bir ilerleme kaydedilmektedir. Özellikle mühendislik ve...