Mülk, Mülkiye, Mülkiyet: Bir Eğitim Kurumunun Fikri İnşası (2) – Altuğ Yalçıntaş


Mülkiye’de iktisat okuyan tüllap dört yıl boyunca birçok iktisat dersi alır. Bu dersler arasında, Türkiye’deki ve dünyadaki iktisat bölümlerinde de okutulan İktisada Giriş, İktisadi Tarih, İktisadi Düşünceler Tarihi, İktisadi Büyüme ve Kalkınma, Para Teorisi, Oyun Kuramı ve Ekonometri gibi dersler bulunur. Ancak, Mülkiye iktisat tüllabı, bu dersler yanında, daha bölüme başladığı dönemden itibaren, Hukukun Temel Kavramları, Anayasa Hukuku, Borçlar Hukuku, Vergi Hukuku, Ticaret Hukuku ve Kıymetli Evrak Hukuku gibi dersler de alır. Bu derslerin çoğu zorunludur. Böylelikle, her iktisat mezununun ileri düzeyde hukuk nosyonu kazanması sağlanır. Bu durum size “normal” görünüyor olabilir. Ancak, değil! En azından şu anlamda: Türkiye’de Boğaziçi, ODTÜ, Sabancı, Bilkent ve Koç üniversitelerinde okuyan iktisat öğrencileri ya hiçbir hukuk dersi almazlar ya da bu okullarda verilen hukuk dersleri seçmelidir ve konular yüzeysel olarak anlatılır. Harvard, MIT, Princeton ve Chicago gibi dünya üniversitelerinde “Hukukun İktisadi Analizi” türü tersler okutuluyor olsa da hiçbirinde Kıymetli Evrak Hukuku ya da Anayasa Hukuku gibi dersler okutulmaz.

Sayı: İktisat ve Toplum Dergisi 81
Sayfa Aralığı: 52 - 59

Bu makalenin tamamını okumak için satın almalısınız.

Bir cevap yazın