Neoklasik İktisat Liberal Düşüncenin İktisadı Mıdır? – Ercan Eren


Günümüzde liberal iktisat ve neoklasik iktisat neredeyse eş anlamlı kavramlar gibi kullanılmaktadırlar. Buna göre tam rekabet piyasası en ideal piyasadır. Tam rekabet piyasasında, rekabetçi fiyatlar kaynakları nispi kıtlıkları yansıtacak biçimde etkin olarak dağıtacaklardır, arz ve talep sürekli olarak dengede olacak ve herhangi bir kriz1 de ortaya çıkmayacaktır. Piyasaların kendiliğinden dengeye getiren mekanizması çalışacaktır. Tam rekabet piyasasında ekonomik yaşamın işleyişinde devlete pozitif rol verilmez, devletin yapacağı müdahale ve düzenlemeler kaynakların etkin olarak dağılımını engelleyecektir. Bu makalede, neoklasik iktisadın sadece liberal iktisat olduğuna yönelik değerlendirmenin eksik olduğu gösterilmeye çalışılacaktır. Neoklasik iktisatta fizik gibi bilim (sosyal fizik) yapma arayışı temeldir. (Neoklasik) İktisadın ilkeleri bütün sistemlerde geçerlidir (evrenseldir). Ayrıca, neoklasik iktisadın ortaya çıkışı ve gelişiminde sosyalist ve sol kanat iktisatçıların rolüne ve onların daha eşitlikçi toplum yaratma arayışlarının önemine dikkat çekilecektir.

Sayı: İktisat ve Toplum Dergisi 83
Sayfa Aralığı: 35 - 49

Bu makalenin tamamını okumak için satın almalısınız.

Ercan Eren 1957 yılında Denizli'de doğdu. 1978 yılında istanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'ni bitirdi. Aynı fakültede yüksek lisans ve doktora yaptı. 1980-1993 yılları arasında Uludağ Üniversitesi'nde araştırma görevlisi, yardımcı doçent ve doçent olarak çalıştı. 1994 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'ne profesör olarak atandı. Evli ve bir çocuk babasıdır. Ercan Eren, İktisatta Yöntem, Piyasa-Özgürlük ve Eşitlik, Makro İktisat, Mikro İktisat ve Türkiye'de 1998-1999 Krizinde Yönetici Davranışları (ortak çalışma) adlarında yayınlanmış beş kitaba sahiptir. Ercan Eren'in iktisatta yöntem, iktisat eğilimi, iktisadi düşünce tarih, piyasa ve etkinlik sorunları, geçiş ekonomileri, makro iktisat, siyaset ekonomisi alanlarında yoğunlaşan yüzden fazla makalesi yayınlanmıştır.

Bir cevap yazın