Neoliberal Büyüme Modeli Değişmeli – Osman Aydoğuş


1870’lerin başında başlayan birinci küreselleşme dalgası, ilk büyük emperyalist paylaşım kavgası Birinci Dünya Savaşı’nın patlak vermesi ile sona erdi. Çeyrek asırlık refah devleti uygulamalarının damgasını vurduğu kapitalizmin altın çağı, yetmişlerde yerini ikinci küreselleşme dalgasına bıraktı. 2007/08 krizi ile derinden sarsılan dünya kapitalizmi bir türlü uzun durgunluktan çıkamadı. Trump’ın başlattığı ticaret savaşları giderek şiddetleniyor ve yaygınlaşıyor. Kapitalist dünyada ikinci küreselleşmenin de sonu göründü. Türkiye’de 24 Ocak 1980 İstikrar Programı ile başlayan dışa açılma macerası serbestleşme, piyasalaşma ve özelleşme süreçlerinin giderek derinleştiği ve yaygınlaştığı çeşitli aşamalardan geçerek ilerledi. 2001 krizinden sonra ise dışa açılmanın “olgun” dönemine girdik. Washington uzlaşısında yer alıp da o zamana kadar yapılmamış ne varsa, Güçlü Ekonomiye Geçiş Programı temelinde ve AKP hükümetleri tarafından bir bir tamamlandı. Yabancı sermayenin istediği her şeyin verildiği bu dönemde oluşan Türkiye ekonomisi, makro iktisat ders kitaplarında tasvir edilen “küçük açık ekonomi”nin gerçek dünyadaki mükemmel bir örneği oldu.

Sayı: İktisat ve Toplum Dergisi 92
Sayfa Aralığı: 5 - 9

Bu makalenin tamamını okumak için satın almalısınız.

1954 yılında Afyonkarahisar, Çakırköy’de doğdu. Burdur Lisesinde parasız yatılı öğrenci olarak okudu. Lise eğitimi boyunca TÜBİTAK bilim adamı yetiştirme bursunu aldı. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Ekonomi Bölümünden lisans (1979) ve yüksek lisans (1983), Gazi Üniversitesi İktisat Bölümü’nden doktora (1988) derecelerini aldı. 1980 yılında A.İ.T.İ.A. Ekonomi fakültesinde Kantitatif İktisat Kürsüsü’nde asistan olarak akademik kariyerine başladı. 2000-2001 döneminde Fulbright bursu ile Maryland Üniversitesi Tarım ve Doğal Kaynak Ekonomisi Bölümü’nde ziyaretçi araştırmacı olarak bulundu. 2001 yılında geçtiği Ege Üniversitesi’nde İktisat Bölüm Başkanı ve senatör olarak görev yaptı. Makro iktisat, büyüme-kalkınma, girdi-çıktı analizi, tarım ekonomisi ve uygulamalı iktisat alanlarında çok sayıda makale, araştırma, kitap ve çevirileri vardır. Radyo Ege Kampus’te ve Ege Üniversitesi Televizyonu’nda uzun yıllar Egenomi adlı haftalık ekonomi programını yaptı. İktisat ve Toplum Dergisi’nde Hal ve Gidiş köşesinde yazmaya devam etmektedir. Evli ve bir kız babasıdır.

Bir cevap yazın