Nicelik Ya Da Nitelik, İşte Bütün Mesele Bu – Mert Can Duma


2 009 Küresel Ekonomik Krizi’nin tüm dünyayı etkisi altına alan olumsuz sonuçları, Türkiye’nin dış ticaret rakamlarını da etkilemiş; 2009 yılında ihracatımız % 22,6; ithalatımız %30,2, dış ticaret hacmimiz ise %27 oranında düşüş göstermiştir. Bu düşüşün ardından krizin tüm dünyadaki etkilerinin azalması ile Türkiye’nin dış ticaret istatistiklerinde de iyileşme gözlemlenmiş; 2009 yılından itibaren ihracat, ithalat ve dış ticaret hacmi sürekli artış eğilimine girmiştir. Ancak; 2023 İhracat Stratejisi ve Eylem Planı’nda %11,6 olarak hedeflenen 2013 yılı ihracat büyümesi bu hedefin çok altında kalarak %-0,4 oranında gerçekleşmiştir. 2013 yılında 165,7 milyar dolar olarak hedeflenen ihracat değeri 151,8 milyar dolar olarak gerçekleşirken bu durum 2023 ihracat hedefine yönelik yıllık ihracat artış oranlarının güncellenme ihtiyacını da beraberinde getirmiştir.

Sayı: İktisat ve Toplum Dergisi 43
Sayfa Aralığı: 31 - 39

Bu makalenin tamamını okumak için satın almalısınız.

Bir cevap yazın