Ortadoğu’daki Politik İstikrarsızlıklar: Nedenler Ekonomik Mi Politik Mi? – Sacit Hadi Akdede


Tunus’ta başlayıp, Mısır’da devam eden ve Libya’da ise şiddetini arttıran politik gösteriler Ortadoğu’nun birçok ülkesini etkilemiş görünüyor. Bu olayların çeşitli Ortadoğu ülkelerinde ya eşanlı ya da ardışık bir şekilde meydana gelmesi, siyasi yorumcular tarafından domino etkisi olarak adlandırılmıştır. Dolayısıyla, son günlerde yukarıda isimleri sayılan ülkelere ek olarak Irak, Bahreyn, Yemen gibi ülkelerde de siyasi gösteriler ya devam etmekte ya da artmaktadır. Suudi Arabistan Kralı’nın da aynı türden gösterilerin kendi ülkesine sıçrayacağı korkusuyla ve bu gösterileri bir anlamda ortadoğu’dakİ Polİtİk İstİkrarsızlıklar: nedenler ekonoMİk Mİ Polİtİk Mİ? önlemek amacıyla sıfır faizle (faiz o ülkede haram olduğu için) konut kredilerini ya da karşılıksız yardımları arttırdığı yönde haberler gazete sayfalarında yerini almıştır.

Sayı: İktisat ve Toplum Dergisi 5
Sayfa Aralığı: 44 - 50

Bu makalenin tamamını okumak için satın almalısınız.

Sacit Hadi Akdede halen Adnan Menderes Üniversitesi, Nazilli İktisadı ve İdari Bilimler Fakültesi'nde Mali İktisad anabilim dalı başkanıdır ve aynı anabilim dalında doçent olarak görev yapmaktadır. Türkiye Ekonomi Kurumu ve Uluslar arası Kültürel Ekonomistler Birliği Üyesidir.

Bir cevap yazın