Otoriterleşen Popülizm ya da Yükselen Yeni Otoriterlik – Uğur Eser


Kapitalizmin merkezinde patlak verdikten sonra Avrupa’yı ve dünyanın geri kalanını etkisi altına alan 2008 Finans Krizi’nin bir yandan neoliberal küreselleşme süreçlerinde önemli dönüşümleri başlattığına, diğer yandan da dünyanın her köşesinde eşitlik, adalet ve özgürlük talep eden kitlesel protestolara yol açtığına tanık olmuştuk. Sosyal bilimciler kriz sonrasında küresel düzeyde demokrasinin geleceği ya da demokrasinin nereye evrileceği ile ilgili bir tartışmayı o tarihten sonra başlatmıştı. Küresel kriz sonrasında neoliberal küreselleşme dalgasının tersine dönmesiyle eş anlı olarak artan otoriter eğilimler ve aşırı-sağ popülist rejimlerin yeni bir dalgayla yükselişe geçmesi sosyal bilimcilerin ilgisini bu alana kaydırdı. Son yıllarda yükselen popülizm dalgasının yol açtığı tartışmalara meslekten siyasetçilerin de katıldığına tanık olduk.

Sayı: İktisat ve Toplum Dergisi 120
Sayfa Aralığı: 60 - 74

Bu makalenin tamamını okumak için satın almalısınız.

Bir cevap yazın