Özgürlüğe Mecbur mudur İnsan Olan? – Metin Sarfati


Bu sütunlarda yapılmaya çalışılan, modern zamanların düşünürlerinin izinden (ki bunların bir kısmı ekonomi politik filozoflarıdır) giderek, zenginleşmenin ancak özgürleşmeyle birlikte bir anlam ifade edeceğini göstermektir.

Özne Olmanın Dayanılmaz Hafifliği

Hüseyin Özel’in son yazısını okuduğumda, kendisiyle ortak bir sütun açmanın benim açımdan ne kadar isabetli bir karar olduğunu tekrar düşündüm; keyif verici olduğu kadar öğretici ve zorlayıcı bir yanı olduğuna kuşku olmayacaktır bu kararın. Söylenilen ve yazılan böylece sürekli gözden geçirilmeyi bekleyecektir. Diyalog zihnin kapasitesini genişletirken, biriken tortudan kurtulmaya itecektir onu durmaksızın. Yenilenme, pasın demiri yemesine vakit bırakmadan, ondan arınmaya itecektir.

Sayı: İktisat ve Toplum Dergisi 131
Sayfa Aralığı: 117-122

Bu makalenin tamamını okumak için satın almalısınız.

İstanbul’da doğdu. Toplumsal sorunlara ilk ilgisi okuduğu Galatasaray Lisesi’nde oluştu. İstanbul Üniversitesi “İktisat Fakültesi’nde” Yüksek Lisansını tamamladıktan sonra akademik yaşamına ara verdi. Daha sonra yine İstanbul Üniversitesi “İktisat Fakültesi’nde” Doktorasını tamamladı. Doçentlik ünvanını Marmara Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesi Fransızca Kamu Yönetimi bölümünde “İktisadi Düşünce Tarihi” alanında aldı. Aynı bölüme Profesör olarak atandı. Görev süresi boyunca Fransa’nın çeşitli Üniversitelerinde -burslu, burssuz- olarak bulundu, “davetli öğretim üyesi”, “professeur invité” olarak ders verdi.

Bir cevap yazın