özgürlük

Kaderin İçindeki Özgürlük – I – Metin Sarfati

Aklı, yaşama ve kavrayışa rehber yapmak. Galiba insan varlığının en zor yapabileceği, en zor...

Piyasa Sistemi ve Özgürlük – Hüseyin Özel

İnsanlar yalnızca tatmine ulaşmakla değil, aynı zamanda “iyi yaşam” hedefiyle de ilgilenirler; iyi yaşama...

Özgürlüğe Mecbur mudur İnsan Olan? – Metin Sarfati

Bu sütunlarda yapılmaya çalışılan, modern zamanların düşünürlerinin izinden (ki bunların bir kısmı ekonomi politik...

Marx ve “Özgürlük Yanılsaması” – Hüseyin Özel

Eğer iktisat, yanlış olan gerçekliği yansıtmakla yetiniyorsa kendisi de yanlış olacaktır. “İnsan özgür doğar;...

İktisadın İnsanının “Özgür İradesi(!)” – Metin Sarfati

Amartya Sen, özgürlüğü rasyonaliteyle beraber ele almayı tercih edecek, Nobelli Nordhaus, ödülün verdiği güvenle,...

Özgürlüğün Yanılsamaları – Metin Sarfati

Sadece kendi tabiatının zorunluluğu ile var olan özgürdür.  - Spinoza Giriş Özgürlük, ele alınacak...

Ne Kederde Ne Zaferde – Ayça Tekin-Koru (İTD 62)

7 Haziran seçimlerini takip eden yazımı eşitlik, hakça yaşam ve özgürlüğün sembolü olduğunu düşündüğüm...