Plandan Orta Vadeli Programlara: Ovp (2018-2020) Üzerine Bir Değerlendirme – Ömer Faruk Çolak


Ekonomilerin yönünü belirlemek için makro planlar yapılması, Sovyetler Birliği’nin kurulması ile başlamıştır diyebiliriz. Daha önce de planlar vardı, ancak bunlar makro nitelikte değildi, çoğu zaman sektörel idi. Türkiye’de planlama girişimi de birçok reformda ve kurumsal yapılanmada olduğu gibi cumhuriyet ile birlikte başlamıştır. Cumhuriyetin inşa sürecinde hazırlanan sanayi planları bunun ilk örnekleridir. Kuruluş dönemindeki sanayi planlarına öncelikler nedeni ile sektörel bir yaklaşım egemen olmuştur. Birinci Sanayi Planı, (1934-1938) onca yoksulluğa ve üretim faktörlerinin kısıtlılığına rağmen (buna işgücü de dâhildir) oldukça başarılı olmuştur. İkinci Sanayi Planı ise II. Dünya Savaşı’nın başlaması ile uygulanma şansı bulamamıştır. 1947 yılında Hükümet bir plan daha hazırlamış, ancak bu güdük bir planlama girişimi olarak kalmıştır..

Sayı: İktisat ve Toplum Dergisi 84
Sayfa Aralığı: 5 - 9

Bu makalenin tamamını okumak için satın almalısınız.

Bir cevap yazın