Reformcu Olmak Neden Kolay Değildir? – Hasan Ersel


İ ktisadi büyüme denildiğinde bir ekonomide üretilen mal ve hizmet miktarının artması kastedilmektedir. Ancak uygulamada iktisadi büyüme üretim miktarlarına bakılarak değil, bunun sonucunda yaratılan katma değerlerin toplamı (Gayri Safi Yurt İçi Hasıla [GSYH]) ile ölçülmektedir. Dolayısıyla, örtük olarak, GSYH artışının üretim artışını yansıtacağı varsayılmış olmaktadır. Bu noktaya dikkat etmek kaydıyla elimizde iktisadi büyümenin derli toplu bir tanımının olduğu söylenebilir. Dolayısıyla, istatistiksel ölçümün doğru yapıldığı varsayımı altında, bir ekonominin büyüyüp büyümediği konusunda herkes aynı sonuca ulaşır.

Sayı: İktisat ve Toplum Dergisi 33
Sayfa Aralığı: 37 - 41

Bu makalenin tamamını okumak için satın almalısınız.

Hasan Ersel 1971’de iktisat dalında doktorasını aldığı Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde, 1983 yılına kadar öğretim üyesi olarak çalıştı. Daha sonra, sırasıyla, Sermaye Piyasası Kurulu’nda Baş İktisatçı, T.C. Merkez Bankası’nda Araştırma, Planlama ve Eğitim Genel Müdürü ve daha sonra Başkan Yardımcısı, Yapı Kredi’de Genel Müdür Başyardımcısı ve daha sonra Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yaptı. Hasan Ersel’in iktisat, siyaset bilimi ve matematik alanlarında çok sayıda makale ve kitabı bulunmaktadır.

Bir cevap yazın