Rızanın Üretimi: Hegemonya, Ekonomi Ve Toplum – Mustafa Pirili


1980 den başlayarak gerek dünyada gerekse ülkemizde ekonomik ve toplumsal alanlarda önemli değişimler yaşandı. Bu değişimler sonucu gerek ekonomi gerekse toplumsal ve siyasal yaşamda oluşan yeni yapılanmalar açıklanmaya muhtaç olgular olarak karşımızda duruyor. Bunlarla ilişkili tanımlayıcı (descriptive) ve katı pozitivizm içeren sebep-sonuç ilişkilerine dayalı çalışmalar ve daha önceki kavramsallaştırmalara dayalı açıklama biçimleri – merkez/çevre modeli gibi-1 giderek daha az şeyler söylemeye başladı.

Sayı: İktisat ve Toplum Dergisi 21
Sayfa Aralığı: 46 - 52

Bu makalenin tamamını okumak için satın almalısınız.

Bir cevap yazın