Serbest Ticaret Dönemi Romansları – Mustafa Pirili


Tüm sosyal bilimlerde olduğu gibi ekonomi de güzel sanatlarla doğrudan veya dolaylı sürekli ilişki içinde olmuştur. Kimi zaman ekonomik koşullar ve buna bağlı değişen toplumsal yapılar, gelenekler, alışkanlıklar ve tabi ki etik değerler estetik yaratıları etkilemiştir. Edebiyat, resim hatta müzik bu yapıları ya konu olarak ele alıp incelemiş ya da bunlara ilişkin sorunlar bağlamında çözüm yolları aramıştır. Kimi zamansa ekonomik koşullar bu sanat dallarının ortaya konma ve sunum biçimlerini belirlemiştir. Örneğin sanatın ticari bir meta haline gelişi vs. gibi.

Sayı: İktisat ve Toplum Dergisi 41
Sayfa Aralığı: 69 - 75

Bu makalenin tamamını okumak için satın almalısınız.

Bir cevap yazın