Simditahmin.Com’un Türkiye Gsyh Büyüme Oranları İçin Tahmin Performans – Ege Yazgan


Politika yapıcılarının ve piyasa oyuncularının ekonominin mevcut durumunu doğru bir şekilde anlayabilmesinin önemi tartışma götürmez. Ancak, uygulayıcıları bir dizi ciddi zorluk bekliyor. Öncelikle, farklı değişkenler ekonominin şimdiki durumu hakkında birbiri ile çelişen bilgiler sunabilirler. Maalesef sorun hangi değişkenleri gösterge alacağımızdan ibaret de değil. Ekonominin durumunu en kapsamlı ifade eden değişkenin gayri safi yurtiçi hasıla (GSYH) olduğu genel kabul gördüğünden yola çıkarak bu sorunu bir ölçüde bertaraf ettiğinizi düşünebilirsiniz. Ancak, bu önemli değişken Türkiye’de 10-13 haftalık bir gecikme ile gözlemlenebiliyor. Yılda 4 kere, üç aylık aralıklarla yayınlanan (GSYH) büyüme hızını her öğrendiğimizde, öğrendiğimiz yaklaşık üç ay öncesinin büyüme hızı oluyor.1 Bugünün büyüme hızını ise, ancak, tahmin edebiliriz. Şimdi tahmin (Nowcasting) olarak Türkçeleştirebileceğimiz metot bize, ihtiyacımız olan, bugünkü değerin tahminini sağlayacak ekonometri yönteminin adıdır. Bu yöntem, bugünkü değerini bilmek istediğimiz değişkenin (örneğin: GSYH) tahmin edilmesine yardımcı olabilecek bütün makro-finansal değişkenlerin ve beklenti anketlerinin, bugün itibariyle bilinen değerlerinin, bir model içerisinde kullanılmasına dayanır.

Sayı: İktisat ve Toplum Dergisi 74
Sayfa Aralığı: 71 - 78

Bu makalenin tamamını okumak için satın almalısınız.

Akademik hayatına 1992 yılında İstanbul Üniversitesi İktisat Bölümünde Araştırma Görevlisi olarak başlayan Ege Yazgan, aynı bölümden yüksek lisans derecesini almıştır. ... Doktora öğrenimini, bir yılı Cambridge Üniversitesinde misafir öğrenci olmak üzere, İngiltere'de Sussex Üniversitesinde tamamlamıştır.

Bir cevap yazın