Ege Yazgan

Akademik hayatına 1992 yılında İstanbul Üniversitesi İktisat Bölümünde Araştırma Görevlisi olarak başlayan Ege Yazgan, aynı bölümden yüksek lisans derecesini almıştır. ... Doktora öğrenimini, bir yılı Cambridge Üniversitesinde misafir öğrenci olmak üzere, İngiltere'de Sussex Üniversitesinde tamamlamıştır.

Simditahmin.Com’un Türkiye Gsyh Büyüme Oranları İçin Tahmin Performans – Ege Yazgan

Politika yapıcılarının ve piyasa oyuncularının ekonominin mevcut durumunu doğru bir şekilde anlayabilmesinin önemi tartışma...

Büyüme Stratejisini Değiştirmemiz Gerekiyor – Ege Yazgan

Ne yapmalı sorusuna ben de şu cevabı vereceğim: İktisatçı olarak bu toplantılardan daha fazla...

Ekonomik Kriz Bu Kez Farklı (mı?) Asaf Savaş Akat, Ömer Faruk Çolak, Ege Yazgan, Murat Üçer, Seyfettin Gürsel (İTD 98)

İTD yuvarlak masa toplantılarının dördüncüsünü Aralık'ta ve bu kez açık oturum şeklinde, İstanbul Bilgi...

Döviz Kuru İhracat Fiyatlarını Yansıyor mu? Asaf Savaş Akat, Ege Yazgan (İTD 26)

Döviz kuru önemlidir Türkiye’de ekonomik göstergeler arasında döviz kurunun kendine özgü bir yeri vardır....