Tam Rekabet – Vural Fuat Savaş


Geleneksel iktisat teorisinin temel varsayımlarından biri “tam rekabet” varsayımıdır. Tam rekabet varsayımı, iktisadın diğer temel varsayımlarını oluşturan “görünmez el”, “rasyonalite” ve “denge” varsayımları ile çok sıkı bir ilişki içinde olup, geleneksel iktisatın “olmazsa olmaz” (sine qua non) koşulunu oluşturur.Tam rekabet varsayımı, iktisatta üç değişik şekilde kullanılmıştır. Birincisi “analitik” bir araç olarak kullanılması olup, bireysel, toplumsal ve küresel düzeyde “ekonomik mekanizma”nın “nasıl işlediğini” analiz etmek için kullanılmıştır. İkincisi, “normatif” kullanma şekli olup, ekonomik mekanizmanın “nasıl işlemesi gerektiği”ni göstermekte kullanılmıştır. Üçüncü kullanım şekli “ideolojik”tir ve kapitalist ekonomik sistemin “sembolü” haline getirilmiştir. Tam rekabet varsayımı-nın bu üçlü karakterini önceden belirlemek, onun iktisat teorisindeki yerini ve önemini anlamak için gereklidir. Çünkü aşağıda görüleceği üzere, tarihsel süreç içinde, değişen ekonomik koşullar, tam re-kabet varsayımının tanımını, önemini ve kullanım amacını da değiştirmiştir.

Sayı: İktisat ve Toplum Dergisi 5
Sayfa Aralığı: 50 - 58

Bu makalenin tamamını okumak için satın almalısınız.

Prof. Dr. Vural Fuat Savaş, 1960 Yılında Eskişehir İktisadi ve İdari Bilimler Akademisi'nde asistan olarak başlayan akademik kariyerine 52 sene sonra, kendi isteğiyle aldığı emeklilik kararıyla noktalamıştır (2012). Çok sayıda telif ve çeviri kitabı yayımlanmış bulunan Prof.Dr. Savaş, halen İktisat ve Toplum dergisi yazı kurulu üyesi olarak çalışmalarını sürdürmektedir.

Bir cevap yazın