Tarımda Dönüşüm Ve Çöküş – Osman Aydoğuş


Türkiye’de küreselleşmeden en olumsuz etkilenen sektörlerin başında tarım yer alıyor. Özellikle son on yedi yıldaki gelişmeler hem tarımsal üretime, hem de üreticilere büyük darbe vurdu. Tarım ve hayvancılıkta ithalat hızla artıyor, dışa bağımlılık giderek yükseliyor. Tarımın yanı sıra, gıda ve tekstil gibi tarıma dayalı sanayilerde de hammadde ve ara girdi ithalatı son yıllarda artışa geçti. Bu nedenledir ki, kur artışlarının en yüksek maliyet-fiyat artışlarına yol açtığı kesimlerin başında işlenmemiş tarım ürünleri ve gıda geliyor. Hem tarım ve hayvancılık ürünleri ithalatının, hem de gıda fiyatlarının kısa ve orta vadede artmaya devam etmesi kaçınılmaz görünüyor. Oysa Cumhuriyet’in en önemli başarılarından birisi tarımda ve tarıma dayalı sanayilerde dışa bağımlılığa tümüyle son vermiş olmasıydı. Özellikle 1930’lardan 1980’lere kadar izlenen politikalar sayesinde tarım sektörü hem işlenmemiş gıdaları, hem de 1930’larda kurulmaya başlayan ve sonrasında gelişen tekstil ve gıda sanayilerinin gereksinim duyduğu tarımsal hammaddeleri üretir hale geldi. Kuşkusuz, tarımsal üretimde kullanılan damızlık hayvan, anaç (tavukçuluk) ve yapağı, yağlı tohumlar gibi bazı ara girdiler ile traktör ve diğer tarım makinalarında ithalat bir süre daha devam etti, ama daha planlı dönemin başında Türkiye tarımda ve tarıma dayalı sanayilerde kendine yeterli bir ülke konumuna yükseldi.

Sayı: İktisat ve Toplum Dergisi 96
Sayfa Aralığı: 59 - 65

Bu makalenin tamamını okumak için satın almalısınız.

1954 yılında Afyonkarahisar, Çakırköy’de doğdu. Burdur Lisesinde parasız yatılı öğrenci olarak okudu. Lise eğitimi boyunca TÜBİTAK bilim adamı yetiştirme bursunu aldı. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Ekonomi Bölümünden lisans (1979) ve yüksek lisans (1983), Gazi Üniversitesi İktisat Bölümü’nden doktora (1988) derecelerini aldı. 1980 yılında A.İ.T.İ.A. Ekonomi fakültesinde Kantitatif İktisat Kürsüsü’nde asistan olarak akademik kariyerine başladı. 2000-2001 döneminde Fulbright bursu ile Maryland Üniversitesi Tarım ve Doğal Kaynak Ekonomisi Bölümü’nde ziyaretçi araştırmacı olarak bulundu. 2001 yılında geçtiği Ege Üniversitesi’nde İktisat Bölüm Başkanı ve senatör olarak görev yaptı. Makro iktisat, büyüme-kalkınma, girdi-çıktı analizi, tarım ekonomisi ve uygulamalı iktisat alanlarında çok sayıda makale, araştırma, kitap ve çevirileri vardır. Radyo Ege Kampus’te ve Ege Üniversitesi Televizyonu’nda uzun yıllar Egenomi adlı haftalık ekonomi programını yaptı. İktisat ve Toplum Dergisi’nde Hal ve Gidiş köşesinde yazmaya devam etmektedir. Evli ve bir kız babasıdır.

Bir cevap yazın