Türkiye Ekonomisinin Sektörel Dönüşüm Sorunları – Hakan Mıhcı


Bu yazının amacı, kalkınma iktisadının yeşermeye başladığı ilk dönemlerde Colin Clark’ın öncülüğünde oluşturulan ve izleyenlerinin katkılarıyla olgunlaştırılan yapısal değişim yaklaşımının ana çerçevesini anımsatmak; bu çerçeveden hareketle Türkiye ekonomisinin sektörel dönüşüm sürecinin hangi aşamalarında bulunduğunu saptamak ve bu bağlamda öne çıkan temel sorunları tespit etmektir. Yazının ilk kısmında, sektörel dönüşüm üzerinde odaklanılarak yapısal değişim yaklaşımının ana izleği kuramsal çerçevede ortaya konulacaktır. Bu çerçeveden hareketle Türkiye ekonomisinin uzun dönemli sektörel değişim süreci tarihsel istatistiksel veriler kullanılarak belirlenmeye çalışılacaktır.

Sayı: İktisat ve Toplum Dergisi 61
Sayfa Aralığı: 16 - 24

Bu makalenin tamamını okumak için satın almalısınız.

Professor at Hacettepe University, Department of Economics

Bir cevap yazın