Türkiye Ekonomisinin Yumuşak Karnı: Enerji-1 – Osman Aydoğuş


Türkiye’de son bir kaç yılda hem iş dünyasının, hem politikaları belirleyen ve uygulayanların, hem de iktisatçıların arasında cari açığı bir sorun olarak görmeyenlerin sayısının epeyce azaldığını görmekteyiz. Ekonominin %4,7 daraldığı 2009 yılında 12 milyar doların üzerinde, potansiyel büyüme hızın çok altında ve sadece %2,2 hızıyla büyüdüğü 2012 yılında ise 47,8 milyar dolar (GSYH’nın %6’sı) cari açık verilmiş olması bu sorunun yapısallaştığının en önemli göstergesidir. Son küresel finansal çalkantıda Türkiye’nin krizden en fazla etkilenen ülkelerin başında yer alması da cari açığın sürdürülebilirliği meselesini ve ekonomide yol açtığı kırılganlığı bir kez daha gözler önüne sermiştir.

Sayı: İktisat ve Toplum Dergisi 36
Sayfa Aralığı: 13 - 21

Bu makalenin tamamını okumak için satın almalısınız.

1954 yılında Afyonkarahisar, Çakırköy’de doğdu. Burdur Lisesinde parasız yatılı öğrenci olarak okudu. Lise eğitimi boyunca TÜBİTAK bilim adamı yetiştirme bursunu aldı. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Ekonomi Bölümünden lisans (1979) ve yüksek lisans (1983), Gazi Üniversitesi İktisat Bölümü’nden doktora (1988) derecelerini aldı. 1980 yılında A.İ.T.İ.A. Ekonomi fakültesinde Kantitatif İktisat Kürsüsü’nde asistan olarak akademik kariyerine başladı. 2000-2001 döneminde Fulbright bursu ile Maryland Üniversitesi Tarım ve Doğal Kaynak Ekonomisi Bölümü’nde ziyaretçi araştırmacı olarak bulundu. 2001 yılında geçtiği Ege Üniversitesi’nde İktisat Bölüm Başkanı ve senatör olarak görev yaptı. Makro iktisat, büyüme-kalkınma, girdi-çıktı analizi, tarım ekonomisi ve uygulamalı iktisat alanlarında çok sayıda makale, araştırma, kitap ve çevirileri vardır. Radyo Ege Kampus’te ve Ege Üniversitesi Televizyonu’nda uzun yıllar Egenomi adlı haftalık ekonomi programını yaptı. İktisat ve Toplum Dergisi’nde Hal ve Gidiş köşesinde yazmaya devam etmektedir. Evli ve bir kız babasıdır.

Bir cevap yazın