Türkiye Sanat Kurumu Ve Tiyatro Desteği Yapısı – Sacit Hadi Akdede


Şimdilik rafa kaldırılan Türkiye Sanat Kurumu (TÜSAK) yasa tasarısı, muhtemelen önümüzdeki Cumhurbaşkanlığı seçimi sonrası yasalaşması amacıyla tekrar gündeme gelecektir. Gazete haberlerine yansıdığı kadarıyla, Kültür Bakanlığı’nda çalışan mevcut sanatçıların özlük haklarına ilişkin bazı maddelerin yeniden yazılması veya gözden geçirilmesi amacıyla Meclis’e gönderilmesi şimdilik ertelenmiş durumdadır. Bu vesile ile bu yasanın öngördüğü sanata destek yöntemini politik ekonomi açısından gözden geçirmek faydalı olacaktır. Bu yazıda TÜSAK yasa tasarısında belirtilen destekleme usullerinin tiyatro sanatını nasıl etkileyeceği incelenecektir. Diğer sanat dallarının nasıl etkileneceği konusunun ayrıntılı incelenmesi başka yazıların konusunu oluşturacaktır. Yasa metnindeki destek yöntemini ve desteğe ilişkin diğer maddeleri incelemeden önce Türkiye’nin mevcut profesyonel tiyatro yapısını ve yakın geçmişini ve tiyatroya destek biçimlerini kısaca gözden geçirmek faydalı olacaktır.

Sayı: İktisat ve Toplum Dergisi 45
Sayfa Aralığı: 73 - 81

Bu makalenin tamamını okumak için satın almalısınız.

Sacit Hadi Akdede halen Adnan Menderes Üniversitesi, Nazilli İktisadı ve İdari Bilimler Fakültesi'nde Mali İktisad anabilim dalı başkanıdır ve aynı anabilim dalında doçent olarak görev yapmaktadır. Türkiye Ekonomi Kurumu ve Uluslar arası Kültürel Ekonomistler Birliği Üyesidir.

Bir cevap yazın