Türkiye’de Bir İktisat Geleneği Var Mı? Olabilir Mi? – Ercan Eren


“Türkiye’de bir iktisat geleneği olabilir mi?” sorusuna yanıt verebilmek için iktisat biliminde son 60-70 yıldır dikkat çeken bazı gelişmeleri gözden geçirmek uygun olabilir. İkinci Dünya Savaşı öncesine kadar iktisatta öncü rol Avrupa kıtasına aittir. Bu çerçevede İngilizce kadar Almanca ve Fransızca yazın da çok önemlidir. İktisadi Düşünce Tarihi’nde önemli rol alan Menger, Wicksell, Walras, Pareto, Myrdall, Weber, Mises, Hayek, Röpke gibi birçok iktisatçı kendi dillerinde yayın yapmışlar ve etkili olmuşlardır. Ayrıca çalışmaları, içinde bulundukları toplumların tarihsel ve kurumsal özelliklerini yansıtmaktadır

Sayı: İktisat ve Toplum Dergisi 93
Sayfa Aralığı: 31 - 40

Bu makalenin tamamını okumak için satın almalısınız.

Ercan Eren 1957 yılında Denizli'de doğdu. 1978 yılında istanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'ni bitirdi. Aynı fakültede yüksek lisans ve doktora yaptı. 1980-1993 yılları arasında Uludağ Üniversitesi'nde araştırma görevlisi, yardımcı doçent ve doçent olarak çalıştı. 1994 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'ne profesör olarak atandı. Evli ve bir çocuk babasıdır. Ercan Eren, İktisatta Yöntem, Piyasa-Özgürlük ve Eşitlik, Makro İktisat, Mikro İktisat ve Türkiye'de 1998-1999 Krizinde Yönetici Davranışları (ortak çalışma) adlarında yayınlanmış beş kitaba sahiptir. Ercan Eren'in iktisatta yöntem, iktisat eğilimi, iktisadi düşünce tarih, piyasa ve etkinlik sorunları, geçiş ekonomileri, makro iktisat, siyaset ekonomisi alanlarında yoğunlaşan yüzden fazla makalesi yayınlanmıştır.

Bir cevap yazın