Türkiye’de Devlet Girişimci Olabilir Mi? – İbrahim Semih Akçomak


Girişimci devlet, teknoloji geliştirmenin başat rol oynadığı bir kalkınma hamlesini tartışır. Bize anlatılagelen devletin piyasa düzenleyici rolünün uzun dönem kalkınma üzerindeki etkisi aslında oldukça eksik ve yanlı bir hikâye. Neo-liberal politikaların etkin olduğu endüstrileşmiş batı ülkelerinin nasıl endüstrileştiğini inceleyecek olursak, devletin oldukça etkili bir biçimde piyasaya müdahale ettiğini ve piyasa yarattığını görürüz. Örneğin Almanya’da kimya endüstrisi ve Amerika’da bilgi ve iletişim teknolojilerinin başlangıç ve teknolojik kalkış aşamaları neredeyse tamamen devlet desteğiyle mümkün olmuştur. Bu örneklerde devlet insan kaynağı yaratmış, teknolojik bilgi üretmiş (gerek Ar-Ge faaliyetlerini fonlayarak gerek bizzat Ar-Ge yaparak), teknolojik ürünleri kamu satın almaları yoluyla desteklemiş ve piyasa yaratmıştır. Mariana Mazzucato yaklaşık 10 yıl önce “Girişimci Devlet” kitabında devletin müdahaleci teknoloji geliştirme faaliyetlerine farklı ülkelerden sayısız örnek sunmuştu. Kitap aynı zamanda Avrupa’daki yeni misyon odaklı politikalar için de bir milat olarak kabul edilebilir.

Sayı: İktisat ve Toplum Dergisi 155
Sayfa Aralığı: 82-85

Bu makalenin tamamını okumak için satın almalısınız.

Bir cevap yazın