Türkiye’de (Neden Bu Kadar) Çok AVM Var – Mert Can Duman (İTD 40)


Günümüz toplumunun bir vazgeçilmezi haline geldi alışveriş merkezleri. İnsanların yeme-içme, eğlenme, alışveriş yapma, dinlenme, spor yapma gibi aktivitelerini aynı mekân içinde gerçekleştirebilmelerine imkân sağlayan AVMler artık şehirlerimizde öyle yaygınlaştı ki, karşılıklı ya da yan yana kurulmaya başladı. Hatta öyle ki, bir AVM’nin otoparkına park ettiğiniz aracınıza dolaşırken geçtiğiniz diğer AVM’den ulaşmanız birkaç dakikanızı almakta. Peki, gerçekten toplumumuzun bu kadar çok AVM’ye ihtiyacı var mı? İhtiyaç olsa dahi AVMlerin birbirinin yanıbaşına ya da karşısına kurulması ne kadar gerekli?

Gazi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü öğretim üyelerinden Doç. Dr. Çiğdem Varol Özden ve Dr. Burcu Özüduru’nun 2011 yılında yaptığı “Ankara’daki Alışveriş Merkezlerinin ve Alışveriş Potansiyelinin Mekânsal Dağılımının Perakende Yerseçim Modelleriyle Analizi” çalışmasında Ankara’daki alışveriş merkezlerinin yerleşimleri, yapılan ayrıntılı analizlerle incelenmiştir (Özüduru, Varol, 2011). Çalışmada ayrıca Ankara’daki alışveriş merkezi sayısı üzerine de değerlendirmelerde bulunulmuştur. Bunun yanında 2012 yılının Kasım ayında yine bu satırlarda yer alan “Ankara’da Neden Bu Kadar Çok AVM Var?” başlıklı yazımda da Ankara’da artık birbirinin yanıbaşına, karşısına açılmaya başlayan alışveriş merkezlerinin neden bu kadar fazlalaşmaya başladığına ilişkin nedenleri araştırmaya çalışılmıştı ve yazıda genel olarak ekonomik, demografik, coğrafik ve psikolojik nedenler sınıflanan sebepler yazıda ayrıntılı olarak belirtilmişti (Duman, 2012). Bu çalışmada ise değişim göstermeyen aksine derinleşen sebeplerden ziyade alışveriş merkezlerinin Türkiye genelindeki durumunun incelemesine yer verilmeye çalışılacaktır.

Dünyanın en büyük ticari gayrimenkul hizmeti şirketi olan CBRE’nin Ağustos ayında yaptığı araştırmaya göre Türkiye, 2012 yılında olduğu gibi 2013 yılında da AVM inşaatı konusunda birincilik koltuğunda oturmaktadır. 2013 yılında 3,7 milyon metrekarelik alışveriş merkezi inşaat çalışmasıyla en hareketli pazar konumundaki Türkiye’yi yine kendi gibi güçlü büyüme ve gelir artışından faydalanmak için alışveriş merkezi kurulumuna odaklanan Rusya 2,8 milyon metrekarelik alan ile takip etmektedir.

Dünyadaki toplam alışveriş merkezi inşaatı hareketliliğinin yüzde 74’ünün Doğu Avrupa bölgesinde görülmesi beklenen 2013 yılında Ukrayna, 790 bin metrekarelik planlanan inşaat alanıyla Türkiye ve Rusya’nın ardından üçüncü sırada yer aldı. Türkiye, Rusya ve Ukrayna’nın ardından ise Batı Avrupa ülkeleri olan Polonya, İtalya ve Fransa gelmektedir. Ukrayna’da 2013 yılında alışveriş merkez yapımı için planlanan inşaat alanının ülkedeki toplam inşaat alanının yüzde 38’ini oluşturması, İtalya’nın her ne kadar beşinci sırada yer alsa da mevcut inşaatların yavaş gelişmesi ve açılması planlanan yeni alışveriş merkezlerinin sayısının az olması nedeniyle zaman içerisindeki gelişim hızının yavaşlama eğilimine girmesi araştırmada dikkat çeken noktalardan olmuştur. Araştırmada ayrıca dünya genelinde de alışveriş merkez inşaatlarının tamamlanma sürelerinin uzaması nedeniyle yeni inşaat hareketlerinin de buna bağlı olarak İtalya’da görüldüğü gibi yavaşlama eğilimine girmeye başladığı belirtilmektedir.

Grafik 1: Ülkelere Göre Yapım Aşamasındaki AVM Arazisi (2013 yılı için)

Kaynak: CBRE

Yaptığı araştırmalar sonucunda CBRE, Türkiye’de 2013’te toplam 29 yeni AVM’nin hizmete gireceğini ve 2014’te hizmete girmesi beklenen 13 AVM ile beraber ülkedeki toplam AVM sayısının 347’yi bulacağını ve 2012’de olduğu gibi 2013 ve 2014 yıllarında da Türkiye’nin AVM inşaatı konusunda en hareketli ülkelerin başında geleceğini belirtmektedir.

Özellikle Avrupa’da, yeni hizmete giren alışveriş merkezlerinin yanında mevcut alışveriş merkezlerinin boyutlarının genişletilmesi de alışveriş merkezi inşaatı sektörünün önemli hareketliliklerinden olmaktadır. Öyle ki, 2012 yılında Avrupa’da hizmete giren toplam 3,4 milyon metrekarelik alışveriş merkezinin %9’u, mevcut alışveriş merkezi arazilerinin büyütülmesi şeklinde oluşmuştur.

AVM Sektörü Türkiye’de Henüz Doygunluğa Ulaşmış Değil

Türkiye’de gelişimini hızla sürdüren AVM inşaatı sektörü konusuna eğilen bir başka rapor ise EVA Gayrimenkul Değerleme Danışmanlık ve Akademetre tarafından hazırlanan ve her yıl Türkiye’nin AVM potansiyeli ile haritasının belirlendiği “Türkiye AVM Potansiyel Raporu” serisidir. Mevcuttaki alışveriş merkezlerinin ziyaret edilmesi ve yapılan anketlerin sonuçlarının bilimsel ortamlarda değerlendirilmesi sonucu yayınlanan raporda 2012 yılında yayınlanan halinde, 2012 yılında AVM ile tanışan iki yeni şehrin Osmaniye ve Bilecik olduğu belirtilmiştir. Raporda, potansiyel taşıyan illere örnek olarak Kırıkkale, Giresun, Kastamonu, Çanakkale, Zonguldak, Aydın, Rize, Tokat, Konya ve Kütahya gösterilirken 2010’da 83 milyon, 2011’de 108 milyon, 2012’de 122 milyon olan alışveriş merkezlerini ziyaret edenlerin sayısının da 2014 yılı sonunda 150 milyonu bulacağı öngörülmektedir.

Yine EVA Gayrimenkul Değerleme Danışmanlık ve Akademetre tarafından hazırlanan “Türkiye AVM Potansiyel Raporu 2013-2015 Raporu” da çarpıcı rakamları göz önüne koymaktadır. 2012 yılı sonunda 296 olan ülkedeki AVM sayısının 2015 yılı sonunda 409’a ulaşması beklenirken 2014’te 30, 2015’te ise 26 yeni AVM’nin hizmete girmesi öngörülmektedir. Rapora göre ayrıca, 2015 yılına kadar altı ilin daha AVM ile tanışacağı belirtilmektedir (Eva Gayrimenkul Değerleme, Akademetre, 2013).

AVM İnşaatında Avrupa’nın Lokomotifi Türkiye ve Rusya Oldu

AVM sektörünün Avrupa’daki durumunu inceleyen en güncel rapor ise küresel gayrimenkul danışmanı Cushman&Wakefield (C&W) tarafından Kasım 2013’te yayınlanan “Avrupa Alışveriş Merkezleri Gelişme Raporu” dur. Cushman&Wakefield hazırladığı raporda, 2013’ün ilk yarısında 1,8 milyon metrekare kiralanabilir alanlık yeni alışveriş merkezinin hizmete sokulduğunu, bu miktarın 2013’ün ikinci yarısında 4,9 milyon, 2014 yılında ise 6,1 milyon metrekareye ulaşacağını belirtmektedir.

Raporda ayrıca 2013’ün ikinci yarısından 2014’ün sonuna dek hizmete sokulacak yeni alışveriş merkezlerinin %69’unun Orta ve Doğu Avrupa bölgesinde yer alacağını belirtilmektedir. 1 Temmuz 2013 itibariyle 150 milyon metrekarelik kiralanabilir alan büyüklüğüne sahip Avrupa alışveriş merkezi sektöründe Fransa 17 milyon metrekarelik alan ilke en büyük pazar konumunu sürdürürken Fransa’yı 16,8 milyon metrekarelik büyüklük ile Birleşik Krallık izlemektedir. Rusya, Fransa ve Birleşik Krallık’ın ardından 16 milyon metrekarelik kiralanabilir alan büyüklüğüyle üçüncü sırada yer alırken ülkenin, yapım aşamasında olan 3,2 milyon metrekarelik yeni alışveriş merkezi inşaatlarının tamamlanması ve bu alışveriş merkezlerinin hizmete girmesiyle ikincilik koltuğunu Birleşik Krallık’tan alması beklenmektedir.

Türkiye bu raporda da büyüyen alışveriş merkezi inşaatı sektöründe üst sıralarda yer almaktadır. 2013’ün ikinci yarısı ve 2014 yılının incelendiği raporda Türkiye, Rusya’dan en fazla alışveriş merkezi inşaatının görüldüğü ikinci ülke olmaktadır. Türkiye’de 2013’ün ikinci yarısı ve 2014 yılı boyunca alışveriş merkezi arazisinde %18 oranında bir artış öngörülerek toplamda 1,5 milyon metrekarelik yeni kiralanabilir alanın hizmete sokulması planlanmaktadır.

Grafik 2: Ülkelere Göre Yapım Aşamasındaki AVM Arazisi (2013 2. Yarı ve 2014 için)

Kaynak: Cushman&Wakefield

Rusya ve Türkiye’nin yanı sıra; kiralanabilir alışveriş merkezi alanında Ukrayna, Bulgaristan, Romanya, Hırvatistan ve Slovakya gibi ülkelerde de çift haneli büyüme oranı beklentileri bulunmaktadır. Örneğin Ukrayna’da belirtilen 18 aylık dönemde mevcut kiralanabilir alanın %42 oranında büyüyeceği tahmin edilmektedir. 2013 yılının ikinci yarısı ve 2014 yılında hizmete sokulması öngörülen alışveriş merkezlerinin %69 gibi önemli bir kısmı Orta ve Doğu Avrupa ülkeleri tarafından gerçekleştirilecektir.

Cushman&Wakefield’in hazırladığı “Avrupa Alışveriş Merkezleri Gelişme Raporu”nda 2013’ün ilk yarısında 1,8 milyon metrekarelik yeni kiralanabilir alanın eklendiğini ve Rusya’nın 456 bin metrekarelik kiralanabilir alan ile Avrupa toplamının %25’lik payına sahip olduğundan bahsedilmektedir. 2013’ün ilk yarısında Türkiye ise 423 bin metrekarelik yeni kiralanabilir alan ile Rusya’nın ardından ikinci sırada yer almaktadır. 2013’ün ilk yarısında gerçekleştirilen toplam 56 yeni açılıştan 24’ü Doğu Avrupa’da, 32’si ise Orta ve Batı Avrupa’dadır. 1 Temmuz 2013 itibariyle 1000 kişi başına düşen toplam kiralanabilir alan miktarında Norveç ilk sırada yer alırken Türkiye 115 m2/1000 kişi ile AB-27 ortalamasının (261,6 m2/1000 kişi) altında kalmıştır. Türkiye’de ise Ankara 297 m2/1000 kişi ile birinci sırada yer alırken İstanbul’da 1000 kişiye 221 m2 kiralanabilir alan düşmektedir (Duman, 2012).[i]

Grafik 3: Ülkelere Göre Yapım Aşamasındaki AVM Arazisi (2013 2. Yarı ve 2014 için)

Kaynak: Cushman&Wakefield, EVA Gayrimenkul, Duman (2012)

1 Temmuz 2013 itibariyle 2013 yılının ikinci yarısı için 105’i Orta ve Batı Avrupa’da olmak üzere Avrupa genelinde 4,9 milyon metrekarelik alışveriş merkezinin hizmete girmesi planlanmaktaydı. 2014 yılının ilerleyen zamanlarında bu öngörülerin hangi ölçüde gerçekleştiğini hep beraber göreceğiz.

2014 yılına dair öngörülerde ise, Avrupa’da 171 yeni alışveriş merkezi yapımının, 65 mevcut alışveriş merkezinin büyütülmesi projesinin var olduğu söylenebilir. Bu projelerin tamamlanması halinde ise kıtadaki mevcut alanlara 6,2 milyon metrekarelik yeni kiralanabilir alan eklenmesi beklenmektedir. 2012 ve 2013 yılında Rusya ve Türkiye başta olmak üzere Doğu Avrupa ülkeleri alışveriş merkezi inşaatı sektörünü sırtlasa da 2014 yılıyla beraber Batı Avrupa ülkelerinde de büyüme oranlarının yükseleceği beklenmektedir. Bu bağlamda, ilk yarısında yeni bir alan eklenmesi beklenmese de 2014 yılının sonu itibariyle projelerin tamamlanması ile Finlandiya’da alışveriş merkezi inşaatı sektörünün %13,7 oranında büyüyeceği tahmin edilmektedir. Yine aynı şekilde kişi başına düşen kiralanabilir alanda ilk sırada bulunan Norveç’te 2014 yılındaki büyüme oranının %6,4 olacağı öngörülmektedir.

AVM Arazileri Birer Meta Haline Geldi

Alışveriş merkezi inşaatlarının artık şehirlerimizin her yanında görülmeye başlaması, alışveriş merkezi arazilerinin artık bir yatırım aracı olarak değerlendirilmesini de beraberinde getirmiştir. Ülkemizde zaman içinde getirisini arttıran alışveriş merkezi arazileri Avrupa’da da kendini göstermektedir.

Alışveriş merkezi arazilerinin metrekare başına yıllık ortalama kiraları Avrupa şehirlerinde farklılık göstermektedir. Cushman&Wakefield’in hazırladığı “Avrupa Alışveriş Merkezleri Gelişme Raporu”nda Avrupa ülkelerinde alışveriş merkezi arazilerinin metrekare başına yıllık ortalama kiraları incelenmiş ve bu inceleme sonucunda Rusya’nın 8058 TL/m2/yıl ile birinci sırada yer aldığı belirtilmiştir. Metrekare başına yıllık ortalama kira sıralamasında ikinci sırayı 4814 TL ile Birleşik Krallık ve 3928 TL ile Fransa izlemektedir. Ortalama kira sıralamasında son üç sırayı ise Romanya (1148 TL), Hollanda (1347 TL) ve Macaristan (1567 TL) almaktadır (28 Ocak 2014 tarihli €=3,10 TL). Her ne kadar Cushman&Wakefield raporunda, Türkiye’deki yıllık kira tutarını 2300 TL olarak belirtse de Ankara’da projesi yapım aşamasında olan Mahall AVM için metrekare başına kira tutarının 4250 TL olarak belirlendiği konuşulmaktadır.

Ortalama yıllık getiri sıralamasında ise ortalama kira sıralamasında son sırada yer alan Romanya %9,45 ile ilk sırada yer almaktadır ve Romanya’yı Rusya %9,25 ve Portekiz %8,45 oranındaki yıllık getirilerle takip etmektedir.

SONUÇ YERİNE

Yine bu satırlarda yazdığım “Ankara’da Neden Bu Kadar Çok AVM Var?” başlıklı yazıda da belirttiğim gibi; temelde tek bir çatı altında tüm ihtiyaçların karşılandığı, şehirlerin günümüzde artık birkaç odak noktası olması nedeniyle eskiden alışveriş yapılan yerlerin eski cazibelerini kaybetmesi gibi nedenlerden dolayı alışveriş merkezi sektörü ülkemizde olduğu gibi tüm Avrupa’da gelişimini hızla sürdürmektedir.

Ancak ne yazık ki, şehirlerimiz planlı yapılardan ziyade adım başı bir alışveriş merkezine sahip olabildiğimiz yapılara dönüşmektedir. Sektör temsilcilerinin sektörün hala doygunluk noktasına ulaşmadığını ve halen büyümeye ihtiyacı olduğu söylemlerinden hareketle ilerleyen yıllarda çevremizde çok daha fazla alışveriş merkeziyle tanışmamız içten bile olmayacak. Belki o zaman, karşı karşıya duran alışveriş merkezlerini gördüğümüzde şimdiki kadar şaşırmayacağız.

Resim 1: İstanbul’daki AVMlerin Dağılımı

Resim 2: Ankara’daki AVMlerin Dağılımı

Resim 3: İzmir’deki AVMlerin Dağılımı

 SON NOTLAR

[*] TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi, İktisat Bölümü; e-posta: mcduman@etu.edu.tr

[i] Her ne kadar gayrimenkul sektörü temsilcileri AVM sektörünün Avrupa ortalamasının altında kaldığını, doygunluğa ulaşması için daha hızlı bir şekilde geliştirilmesini savunsa da alışveriş merkezi yoğunluğunun giderek artmasının neden ve sonuçları Ankara özelinde Duman (2012) çalışmasında özetlenmeye çalışılmıştır.

KAYNAKÇA

Alışveriş Merkezi Yatırımcıları Derneği Sektörel Veritabanı

Akademetre, EVA Gayrimenkul Değerleme Danışmanlık, 2012, Türkiye AVM Potansiyel Raporu 2012–2014, İstanbul

Akademetre, EVA Gayrimenkul Değerleme Danışmanlık, 2013, Türkiye AVM Potansiyel Raporu 2013–2015, İstanbul

CBRE, 2013, European Shopping Centre Development Grows 50% in 2013

Cushman&Wakefield, 2013, Shopping Center Development Report for Europe, Londra

Duman, M.C., 2012, Ankara’da Neden Bu Kadar Çok AVM Var?, İktisat ve Toplum, 25. Sayı, 59–64, Kasım 2012

Özüduru, B., Varol, Ç., 2011, Ankara’daki Alışveriş Merkezlerinin ve Alışveriş Potansiyelinin Mekansal Dağılımının Perakende Yerseçim Modelleriyle Analizi, Ankara

Jones Lang LaSalle, 2013, Türkiye Gayrimenkul Pazarı Görünümü Raporu

Bir cevap yazın