iktisat ve toplum

KÖİ’ci Şirkete Vahi Öz, Siyanürle Altın Arayana Turist Ömer Olmak – Serdar Sayan (İTD 112)

TOPLUMSAL AÇIDAN ÖNCELİKLİ İHTİYAÇLAR oldukları hayli kuşkulu kimi Kamu Özel İşbirliği (KÖİ) projeleriyle ilgili...

Devletin ve Piyasanın Ötesinde Bir İhtimal Daha Var: O da Dayanışma – Çiğdem Boz (İTD 111)

Keynes bundan yaklaşık yüz yıl önce kaleme aldığı makalesinde, tam da bugünlerin toplumunu hayal...

İTD 67. Sayı Editörden

DEMOKRASİ VE EKONOMİ ABD’de yayımlanan, The New York Times gazetesinde Nisan ayında yer alan,...

İTD 63. Sayı Editörden

2016'ya merhaba... Dünya ekonomisi son on yıldır, bir türlü rayına oturamadı. Türkiye de bundan...

İktisat ve Toplum Dergisi Tanıtım Filmi

https://www.youtube.com/watch?v=dOfoUYJA8D4

İTD 61. Sayı Editörden

1 Kasım Seçiminin Ardından... Türkiye Kasım ayı ile birlikte politik belirsizliği aştı ve yeniden...

İTD 60. Sayı Editörden

Editörden 5. Yılda 60. Sayı... Dünya ekonomisinde istikrar arayışı devam ediyor. Ancak bu arayış,...

İTD 59. Sayı Editörden

Bir Seçenek Olarak Koalisyon Türkiye’de ekonomi ve politika temelli kırılganlıklar artıyor. Hükümetin kurulamaması da...

Sayı 58 Basın Bülteni

BASIN BÜLTENİ İKTİSAT VE TOPLUM DERGİSİ İktisat ve toplum dergimizin 58. sayısında, neoklasik iktisat...

İTD 58. Sayı Editörden

Önce İnsan Gelişmekte olan ülke kavramı çoğu zaman, kaba tanımlama ile kişi başına düşen...