Türkiye’de NEET’lerin Zaman Yoksulluğunun İncelenmesi – Devrim Dumludağ, Emir Pehlivan


Türkiye’de kadın ve erkeğin zaman kullanımları arasındaki eşitsizliğin birbirine yaklaşmasını sağlayan tek olgu, evliliğin sonlanması durumudur.

Giriş

Klasik iktisadın en önemli varsayımlarından birisi, ekonomik aktörlerin (bireylerin) “Homo economicus” olmasıdır. Ekonomik insan olarak Türkçeleştirilen Homo economicus; tam bilgiye sahip, rasyonel kararlar alan ve çıkarlarını maksimize eden insan olarak tasvir edilir. Homo economicus iş tercihini yaparken çalışmak istediği süre ve almak istediği ücret gibi değişkenleri göz önünde bulundurur. Söz konusu kararı alırken piyasaya ve bireye yönelik varsayımlardan bazıları; alternatif iş imkânlarının olması, bireylerin çalışmak ve çalışmamak arasında özgürce seçim yapması, çalışmak isteyen bireylerin iş imkânlarının sınırsız olması, kazanmak istedikleri ücret ve çalışmak istedikleri süre arasında seçim haklarının olması şeklinde sıralanabilir.

Sayı: İktisat ve Toplum Dergisi 146
Sayfa Aralığı: 90-96

Bu makalenin tamamını okumak için satın almalısınız.

Devrim Dumludağ, Marmara Üniversitesi İktisat Bölümünden mezun olduktan sonra, yüksek lisans ve doktora eğitimini Boğaziçi Üniversitesi’nde tamamladı.Yazdığı doktora tezi Osmanlı Bankası Müzesinin düzenlediği Bankacılık ve Finans Tarihi Araştırma Yarışması’nda mansiyon ödülü aldı. 2008 yılında Hollanda’da University of Groningen’de ekonomi bölümünde post-doc, 2009 yılında Rotterdam Erasmus Üniversitesi’nde misafir araştırmacı olarak bulunan Devrim Dumludağ 2012-2014 yılları arasında Maastricht Üniversitesi’nde misafir öğretim üyesi olarak görev yaptı. Devrim Dumludağ halen Maastricht Üniversitesi ve Rotterdam Erasmus Üniversiteleri ile işbirliği halinde tüketim, mutlak gelir, nispi gelir ve yaşam memnuniyeti konularında projeler yürütmektedir. Ulusal ve uluslararası literatürde mutluluk, doğrudan yabancı yatırımlar ve kurumlar üzerine çeşitli makaleleri yayınlanan Devrim Dumludağ, halen Marmara Üniversitesi İktisat Fakültesi’nde görev yapmaktadır.

Bir cevap yazın