Türkiye’de Posta Hizmetlerinin Serbestleştirilmesi – Uğur Emek


2 001 finansal krizinden sonra başlatılan yapısal reformlar çerçevesinde “düzenleyici kurumlar ve reformlara” ilişkin ülke gündeminde ne kadar çok tartışma ve çalışma yapılmıştı. Bu tartışmalar politika düzeyinde olduğu kadar akademik çalışmalarda da vücut buldu. Tartışmaların özü şuydu: özellikle eksik rekabetli alanlarda devlet tekellerinin işletmeci ve düzenleyici faaliyetleri ayrıştırılacak; kamu işletmecisi tercihan özelleştirilecek; ama (doğal tekel bölümü hariç) işletme faaliyetleri mutlaka rekabete açılacak; sektörde tarife, miktar, hizmet kalitesi ve lisanslama konularında düzenleme ve denetleme faaliyetlerini yerine getirecek bağımsız kurumlar oluşturulacaktı. Nitekim bu kapsamda telekomünikasyon, enerji, bankacılık, kamu alımları, tütün ve şeker sektörlerinde bu politikalara benzer düzenleyici reformlar gerçekleştirildi ve bağımsız kurumlar oluşturuldu

Sayı: İktisat ve Toplum Dergisi 33
Sayfa Aralığı: 99 - 105

Bu makalenin tamamını okumak için satın almalısınız.

Akademik olarak uygulamalı mikroiktisat çalışıyorum. Alt başlık olarak, rekabet politikası, düzenleyici reformlar/kurumlar, kamu-özel işbirlikleri, yolsuzluk ve finansal iktisat alanlarında çalışmaktayım. Bu günlük dahil, çalışmalarımın temel önceliği, Türkiye ekonomisindeki gelişmeleri anlamak ve anlamlandırmaktır.

Bir cevap yazın