Türkiye’de Son Alınan Kararlar Çerçevesinde Para Politikasının Gelişimi – Ömer Faruk Çolak


1980’li yıllardan sonra uluslararası finans kuruluşlarının da baskısı ile enflasyon sarmalına yakalanmış ülkelerde Merkez Bankası’nın uyguladığı para politikası, bankanın bağımsızlığına ve bir para politikası hedefi olan fiyat istikrarına dayandırıldı. Türkiye’nin de içinde yer aldığı birçok gelişmekte olan ülke (moda isimlendirmeyle yükselen ekonomiler) 1973 petrol krizi sonrasında içine düştükleri enflasyon sorunu çözmek için onlarca istikrar politikası uygulamaya koydular. 2000’li yılların başında Türkiye, Arjantin gibi ülkeler IMF’nin istemi doğrultusunda döviz kurunu çapa olarak aldıkları para kurulu (currency Board) sistemini uyguladılar. Bu sistem çöktüğünde, yine IMF’nin talebi ile esnek döviz kuru sistemine dayanan, enflasyon hedeflemesi sistemine geçtiler. Bu uygulamaların tümünde merkez bankalarına ve uygulanan para politikalarına özel önem verildi.

Sayı: İktisat ve Toplum Dergisi 3
Sayfa Aralığı: 32 - 40

Bu makalenin tamamını okumak için satın almalısınız.

Bir cevap yazın