Türkiye’nin Dış Ticaret Açıkları Ve Dış Ticaretinin Kompozisyonu – Esma Gaygısız


Tablo 1’de gördüğümüz gibi Türkiye ekonomisi cari açığın büyüklüğünde 2016 yılını gözönüne alırsak dünyada ilk onda yer almaktadır. İlk onda yer alan ülkelerin ekonomik büyüklüklerini de gözönüne almak için değerlendirmelerimizde kullandığımız cari açığın (CA) gayri safi yurt içi hasılaya (GSYH) oranlarına baktığımızda Şekil 1’deki grafikler Türkiye’nin cari açığının büyüklük sorununun ne kadar ciddi boyutlarda olduğunu görmemizi sağlar. Şekil 1 ilk ondaki ülkelerden CA/GSYH oranının özellikle 2011 yılında çok kötüleştiğini daha sonraki iyileşmelerin ise Türkiye’nin durumunu ilk ondaki ülkeler arasında daha da iyi bir duruma getirmediğini görüyoruz. Tablo 2’de Türkiye’nin net uluslararası yatırım pozisyonundaki açıklarda da ilk on içinde yer alan bir ülke olması, ekonominin dış kaynak yaratmada zorlandığını ortaya koyuyor.

Sayı: İktisat ve Toplum Dergisi 78
Sayfa Aralığı: 22 - 38

Bu makalenin tamamını okumak için satın almalısınız.

Middle East Technical University | METU Department of Economics

Bir cevap yazın