Esma Gaygısız

Middle East Technical University | METU Department of Economics

Öznel Refah Ve Nesnel Refah – Esma Gaygısız

Bir toplumun ve bireylerinin durumlarının ve yaşam koşullarının ne kadar iyi olduğunun, yani refah...

Trafik Ve İyi Yönetişim – Esma Gaygısız

Ülkemiz, trafik kazalarının neden olduğu zararları hem manevi hem de maddi boyutta büyük zararlarla...

Türkiye’nin Dış Ticaret Açıkları Ve Dış Ticaretinin Kompozisyonu – Esma Gaygısız

Tablo 1'de gördüğümüz gibi Türkiye ekonomisi cari açığın büyüklüğünde 2016 yılını gözönüne alırsak dünyada...