Üçüncü Binyılın İlk On Yılında Türkiye’deki Emekçilerin Durumu: Bir Raporun Düşündürdükleri – Hakan Mıhçı


Bu yazı 2011 Mayısında DİSK’e bağlı Sosyal-İş Sendikası’nın kısa ancak oldukça çarpıcı istatistiksel verilere dayalı olarak hazırladığı bir rapora dikkat çekmeyi ve bu rapordan hareketle bazı değerlendirmeler yapmayı amaçlamaktadır. Rapor, “2000’li yıllarda Türkiye’de Emekçilerin Panoraması” başlığını taşımakta, genelde TÜİK Hane Halkı İşgücü Anketlerinden yararlanarak çalışma yaşamıyla ilgili bazı istatistiksel bilgileri 2000 ve 2010 yılları için karşılaştırmalı olarak sunmakta ve böylece Türkiye İşçi sınıfının karşı karşıya olduğu temel sorunlardaki değişim eğilimlerinin yönünü ve boyutunu saptamaya çalışmaktadır

Sayı: İktisat ve Toplum Dergisi 11
Sayfa Aralığı: 62 - 68

Bu makalenin tamamını okumak için satın almalısınız.

Professor at Hacettepe University, Department of Economics

Bir cevap yazın