Ulus-Devlet Çözülürken Eğitim – İzzettin Önder


Küreselleşme ulus devlet yapılarının ekonomik duvarlarını çökertmekte, tüm yerküreyi sermaye dokusunun emrine sunmaktadır. Küreselleşmenin birinci ayağını oluşturduğu neoliberal politikaların ikinci ayağını ise finanslaşma oluşturmaktadır. Böylece, finansal ve reel sermayeye açılmış olan yerküre, finansal sermayede çok daha yüksek olmak üzere, tüm sermayenin olağanüstü hız ve hacimde hareketine sahne olmaktadır. Bu durum, açıktır ki, farklı gelişmişlik düzeyindeki ekonomik yapılarda farklı yönetsel ve kurumsal yapıların oluşumunu tetiklemekte ve yeni yapılanmaları ortaya çıkarmaktadır. Toplumsal hukuk sistemi kadar, toplumsal algılama ve zihinsel faaliyetinin en gelişmiş merkezi olan üniversitenin de bu süreçlerin dışında kalması beklenemez. Nitekim neoliberal politikaların hız kazandığı günümüz koşullarında, 1981 tarihli YÖK sisteminde, onun devamı niteliğinde olmakla beraber, ondan çok ileri düzeyde ciddi bir değişim yasa tasarısı oluşturularak, üniversite yapılanmasında önemli değişikliklere gidilmektedir. Bu yazıda, anayasanın dönüştürülmesi yanında, yükseköğretim tasarının ve yapılan açıklamaların ışığı altında, temel noktalara ağırlık verilerek, üniversite sisteminde tasarlanan değişikliğin hedefi ve söz konusu tasarının tasarlanan anayasa hedeflerinin yasalaşması durumunda oluşabilecek sonuçlar üzerine irdelemeler yapılacaktır.

Sayı: İktisat ve Toplum Dergisi 27
Sayfa Aralığı: 29 - 35

Bu makalenin tamamını okumak için satın almalısınız.

1940 yılında Erzurum’da doğan İzzettin Önder, İlk ve Orta öğrenimini sırasıyla Fatih İlkokulu ve Robert Koleji’nde yaptı. 1963 yılında İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi’ni bitirdi. Aynı fakültede 1967 yılında Doktorasını, 1971 yılında Doçentliğini tamamladı. 1980 yılında Profesör oldu. Halen İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Maliye Kürsüsü’nde görevini sürdürmektedir. Boğaziçi Üniversitesi'nde Devlet Kontrolü ve Vergilendirme derslerini vermektedir. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sosyoloji Bölümün de Türkiye İktisat Tarihi derslerine girmektedir. Uzun süre Cumhuriyet gazetesinde köşe yazarlığı yapmıştır. Akademik yaşamı boyunca İngiltere’de York Üniversitesi’nde, Japonya’da Seijo Üniversitesi’nde, ABD’de Iowa ve Minnesota Üniversiteleri’nde çeşitli burslarla araştırmacı olarak görev aldı. Uluslararası Maliye Enstitüsü, Maliye Eğitim Sempozyumu ile Ekonomik ve Sosyal Etüdler Konferans Heyeti üyesidir. 1991 – 1992 yıllarında Vergi Konseyi Üyeliği yaptı. Yayınlanmış çalışmaları şöyledir: Türkiye’de Kamu Harcamalarının Gelişme Seyri: 1927 – 1967, İktisat Fakültesi Yayını, İstanbul, 1974. Ekonomi & Politika Yazıları; Der Yayınları, İstanbul 2000 Küreselleşme, Kriz ve "İstikrar" Programı Nasıl Aldatılıyoruz? ; Nazım Kitaplığı, İstanbul, 2002 Türkiye Nereye Götürülüyor? AKP Karanlığında Ekonomi, Siyaset, Dış Politika ve Eğitim ; Nazım Kitaplığı, İstanbul, 2004 Başta Maliye Teorisi ve Maliye Politikası konularında açık öğretim için yazılan kitaplar olmak üzere iktisat üzerine yazılan kitaplara katkılar. Yurt dışında ve yurt içinde akademik dergilerde Türkçe ve İngilizce makaleler. İzzettin Önder, halen günlük Evrensel gazetesi'nde ve soL Haber portalinda köşe yazarıdır. Praksis dergisi Danışma Kurulu üyesidir. Önder, ayrıca 4 Haziran 2014'te son günlük sayısını çıkaran soL gazetesinin düzenli yazarlarındandı.

Bir cevap yazın