Yapısal Reform Yoksa, Talep Yönetimine Devam (Mı?) – Öner Günçavdı


Yapısal reformlarla arz kabiliyetini arttıramayan Türkiye’de son yıllardaki iktisadi büyüme giderek daha çok talep çekişli bir hale gelmiş ve talep eksikliği büyümenin en önemli kısıtını oluşturmaya başlamıştır. Bu talep eksiklikleri de ekonominin maruz kaldığı mali imkanlara bağlı olarak birtakım talep yönetimi politikalarıyla giderilmeye çalışılmıştır.

Sayı: İktisat ve Toplum Dergisi 60
Sayfa Aralığı: 8 - 14

Bu makalenin tamamını okumak için satın almalısınız.

İTÜ İşletme Fakültesi'nde öğretim üyesidir. Warwick ve Nottingham Üniversitelerinden ekonomi alanında yüksek lisans ve doktora dereceleri bulunmaktadır. Ağırlıklı olarak Türkiye ekonomisinin gelişme ve büyüme sorunları üzerine çalışan Öner Günçavdı’nın ulusal ve uluslararası dergilerde yayımlanmış birçok makaleleri, kitap bölümleri ve derleme eserleri bulunmaktadır. Ayrıca 2009 yılında Tarih Vakfı tarafından yayımlanan "Düşten Gerçeğe - Türk Sanayiinde Elginkan Topluluğu" isimli eser ile "Yolun Sonu: Türkiye’nin Büyüme, Faiz, Bölüşüm Açmazı ve Yeni Türkiye Söylemi" (Efil Kitapevi, 2015) adlı iki telif kitabın yazarıdır.

Bir cevap yazın