Öner Günçavdı

İTÜ İşletme Fakültesi'nde öğretim üyesidir. Warwick ve Nottingham Üniversitelerinden ekonomi alanında yüksek lisans ve doktora dereceleri bulunmaktadır. Ağırlıklı olarak Türkiye ekonomisinin gelişme ve büyüme sorunları üzerine çalışan Öner Günçavdı’nın ulusal ve uluslararası dergilerde yayımlanmış birçok makaleleri, kitap bölümleri ve derleme eserleri bulunmaktadır. Ayrıca 2009 yılında Tarih Vakfı tarafından yayımlanan "Düşten Gerçeğe - Türk Sanayiinde Elginkan Topluluğu" isimli eser ile "Yolun Sonu: Türkiye’nin Büyüme, Faiz, Bölüşüm Açmazı ve Yeni Türkiye Söylemi" (Efil Kitapevi, 2015) adlı iki telif kitabın yazarıdır.

Salgın Sonrası Ekonomik Toparlanma: Ne Yapmalı? – Öner Günçavdı

Sagalassos Toplantıları, İTÜ Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Merkezi (İTÜESAM) olarak beş yıl önce başladığımız...

AKP Dönemi Ekonomisine Giriş ve Para Politikasının Önemi – Öner Günçavdı

Bunca yıllık AKP iktidarında uygulanan sermaye birikim modeli, maalesef ülkemizin gelişmişlik seviyesine yakışmayan bir...

Harcama Öncelikleri Değişmeksizin Yeni Para Politikasının Geleceği Var Mı? – Öner Günçavdı

 İçinde bulunduğumuz Covid-19 salgını ekonomik dengelerin bozulmasına, salgın sonrasında halledilmek üzere birtakım yapısal problemlerin...

COVID-19 Salgını Sonrasında, Gelir Dağılımında Sürdürülebilir Bir İyileşme için Makroekonomik İstikrar Şart – Öner Günçavdı, Ayşe Aylin Bayar (İTD 124)

Zaman zaman konuşmalarımızda, yazdıklarımızda kullandığımız “Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak” sözü, bugün yaşadığımız toplumsal...

Türkiye’nin Büyüme Politikasının Sürdürülebilirliği Ve Doğurduğu Riskler – Öner Günçavdı

Günümüz dünyasının artık 2000'lerin başındaki dünya olmadığı daha iyi anlaşılmaktadır. Dünya ekonomisi yeni bir...

Farklı Finansman Şekilleri Altında Oluşturulan Parti İçi Veya Partiler Arası Koalisyonlar Ve Büyümenin Değişmeyen Niteliği – Öner Günçavdı

Türkiye gibi birçok gelişmekte olan ülkenin ortak problemi, artan ve çeşitlenen toplumsal ihtiyaçları karşılayabilmek...

Yapısal Reform Yoksa, Talep Yönetimine Devam (Mı?) – Öner Günçavdı

Yapısal reformlarla arz kabiliyetini arttıramayan Türkiye'de son yıllardaki iktisadi büyüme giderek daha çok talep...

Sagalassos Çalıştayı: “Globalleşmenin Gölgesinde Eşitsizlikler – Öner Günçavdı”

Küreselleşme ile birlikte eşitsizliklerdeki artışlar günümüzde giderek daha görülür hale gelmeye başlayınca, XX. yüzyılın...

Büyümedeki Sıkıntıların Nedeni Konjonktürden Ziyade Yapısal Nedenlerdir! – Öner Günçavdı

Son açıklanan büyüme rakamları, kamuoyunun beklentilerini karşılamazken, hükûmet ile iktisatçılar arasında yeni bir tartışmaya...

Türkiye Ekonomisinde Dönüşümün Bir Sonucu Olarak “Piyasalaşma” Ve Sanayisizleşme – Öner Günçavdı

Gelişmekte olan ülkelerdeki kurumsal dönüşümün en önemli özelliği, geri kalmışlığın bir neticesi olan geleneksel...

Türkiye’nin Büyüme Politikasının Sürdürülebilirliği ve Doğurduğu Riskler – Öner Günçavdı (İTD 57)

Günümüz dünyasının artık 2000’lerin başındaki dünya olmadığı daha iyi anlaşılmaktadır.  Dünya ekonomisi yeni bir...