Yeni Türkiye’ye Yeni Politikalar Veya İnşaata Karşı Sanayi – Osman Aydoğuş


Ekonomide durgunluk içinde enflasyon eğiliminin belirginleştiği bir konjonktürde ekonomi yönetiminin en tepesindeki isimlerden peşpeşe kayda değer açıklamalar gelmeye başladı (KUTU 1). Açıklamalar alt alta konulduğunda, ekonomi yönetiminin politika değişikliği arayışları net olarak görülebiliyor. Kabul etmek lazım ki, heterodoks iktisatçılar ve sanayiciler başta olmak üzere pek çok kesimin yıllardır dile getirdikleri saptamaların ekonomi yönetiminin en tepesindeki isimler tarafından dillendirilmesi kendi başına bile ilgiye ve incelemeye değer bir durumdur. Kanımızca, politika değişikliği arayışlarının nedenleri 2001 krizi sonrasında kesintisiz olarak uygulana gelmiş olan büyüme modelinin ve neo-liberal politikaların yeni küresel koşullar altında tıkanmış olmasında aranmalıdır. Tıkanmanın başlıca göstergelerine kısaca bakalım:

Sayı: İktisat ve Toplum Dergisi 48
Sayfa Aralığı: 29 - 35

Bu makalenin tamamını okumak için satın almalısınız.

1954 yılında Afyonkarahisar, Çakırköy’de doğdu. Burdur Lisesinde parasız yatılı öğrenci olarak okudu. Lise eğitimi boyunca TÜBİTAK bilim adamı yetiştirme bursunu aldı. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Ekonomi Bölümünden lisans (1979) ve yüksek lisans (1983), Gazi Üniversitesi İktisat Bölümü’nden doktora (1988) derecelerini aldı. 1980 yılında A.İ.T.İ.A. Ekonomi fakültesinde Kantitatif İktisat Kürsüsü’nde asistan olarak akademik kariyerine başladı. 2000-2001 döneminde Fulbright bursu ile Maryland Üniversitesi Tarım ve Doğal Kaynak Ekonomisi Bölümü’nde ziyaretçi araştırmacı olarak bulundu. 2001 yılında geçtiği Ege Üniversitesi’nde İktisat Bölüm Başkanı ve senatör olarak görev yaptı. Makro iktisat, büyüme-kalkınma, girdi-çıktı analizi, tarım ekonomisi ve uygulamalı iktisat alanlarında çok sayıda makale, araştırma, kitap ve çevirileri vardır. Radyo Ege Kampus’te ve Ege Üniversitesi Televizyonu’nda uzun yıllar Egenomi adlı haftalık ekonomi programını yaptı. İktisat ve Toplum Dergisi’nde Hal ve Gidiş köşesinde yazmaya devam etmektedir. Evli ve bir kız babasıdır.

Bir cevap yazın