Yeni Ve Özel Bir Kitap Hakkında Cangül Örnek – Türkiye’nin Soğuk Savaş Düşünce Hayatı – Ergun Türkcan


Genç bir meslektaşımın Türk düşünce hayatı üzerine yazdığı ilgi çekici kitap1 beni bazı konularda yeniden düşünmeğe, kendi kuşağımın ve benden önceki hocaların yaptıkları, getirdiklerini bir kez daha gözden geçirmeğe sevk etti. Kitap Türkiye’nin yeni bir düşünce iklimine, yüz yıldır modernleşme sürecinde örnek aldığı Avrupa yerine Amerika’ya doğru yönünü çevirip, hayat, siyaset ve sosyal bilim paradigmalarını değiştirmesini göstermeğe çalışıyor. Bu büyük fikir değişiminin günümüzdeki siyasi yapının oluşmasına, laik kesimin olayları hiç anlamadan, hareket bile edemeden veya bir hareket yaparsa en yanlış yöntemden yola çıkmasının temel nedenlerinden birinin Amerikan sosyal bilim öğretileri olduğu şeklindeki eskiden beri benimsediğim görüşümü güçlendiriyor.

Sayı: İktisat ve Toplum Dergisi 69
Sayfa Aralığı: 54 - 58

Bu makalenin tamamını okumak için satın almalısınız.

1940'ta Muğla'da doğdu. İlk ve orta öğreniminden sonra, 1962'de, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden mezun oldu; askerlik hizmetinden sonra yeni kurulan TÜBİTAK'ta Türkiye'nin ilk Bilim Politikası Ünitesi'ne atandı. Bu alandaki ilk profesyonel araştırıcı olan Türkcan, doktorasını İngiltere'de Sussex Üniversitesi, SPRU'da (Science Policy Research Unit) OECD Fellow olarak hazırladı ve 1972'de Ankara Üniversitesi'nden iktisat doktorasını aldı. 1974'te TÜBİTAK'tan ayrılan Ergun Türkcan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nda, Ankara Belediyesi'nde çalıştı. Hacettepe Üniversitesi ve Gazi Üniversitesi'nde öğretim üyesi olarak görev yaptı ve 1979'da doçent oldu. 1978-1979'da Devlet Planlama Teşkilatı'nda, İktisadi Planlama Dairesi Müşaviri sıfatıyla Dördüncü Plan çalışmalarına katıldı. 1982'de üniversiteden ayrıldı ve çeşitli şirketlerde çalıştıktan sonra 1988'de yeniden üniversiteye döndü. Önce Gazi Üniversitesi'nde, sonra Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde profesör olan Türkcan, 2007'de emekliye ayrıldı. Yazar, 1993'ten 2003'e kadar, kısmi zamanlı, TÜBİTAK Başkanı Bilim Politikası Danışmanı olarak çalıştı; bu arada 2000-2002 arasında kurumun Bilim ve Teknoloji Politikaları Daire Başkanlığı'na vekalet etti. ODTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde Science and Technology Policy Studies (STPS) lisans-üstü programında yer alan Bilim ve Teknoloji Tarihi derslerini veren Türkcan'ın bu alanda birçok makale ve tebliğine ek olarak Teknolojinin Ekonomik Politiği başlıklı başka bir kitabı daha vardır.

Bir cevap yazın