Yeni Ve Özel Bir Kitap Hakkında Cangül Örnek – Türkiye’nin Soğuk Savaş Düşünce Hayatı – Ergun Türkcan


Genç bir meslektaşımın Türk düşünce hayatı üzerine yazdığı ilgi çekici kitap1 beni bazı konularda yeniden düşünmeğe, kendi kuşağımın ve benden önceki hocaların yaptıkları, getirdiklerini bir kez daha gözden geçirmeğe sevk etti. Kitap Türkiye’nin yeni bir düşünce iklimine, yüz yıldır modernleşme sürecinde örnek aldığı Avrupa yerine Amerika’ya doğru yönünü çevirip, hayat, siyaset ve sosyal bilim paradigmalarını değiştirmesini göstermeğe çalışıyor. Bu büyük fikir değişiminin günümüzdeki siyasi yapının oluşmasına, laik kesimin olayları hiç anlamadan, hareket bile edemeden veya bir hareket yaparsa en yanlış yöntemden yola çıkmasının temel nedenlerinden birinin Amerikan sosyal bilim öğretileri olduğu şeklindeki eskiden beri benimsediğim görüşümü güçlendiriyor.

Sayı: İktisat ve Toplum Dergisi 69
Sayfa Aralığı: 54 - 58

Bu makalenin tamamını okumak için satın almalısınız.

1940'ta Muğla'da doğdu. İlk ve orta öğreniminden sonra, 1962'de, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden mezun oldu; askerlik hizmetinden sonra yeni kurulan TÜBİTAK'ta Türkiye'nin ilk Bilim Politikası Ünitesi'ne atandı.

Bir cevap yazın