Yeni Yök Yasa Taslağının Ekonomi Politiği – Hakan Mıhcı


Tartışmaya taslağın kamuoyunun gündemine getiriliş biçimiyle başlamak yerinde olacaktır. Mevcut YÖK yasasının değiştirilmesine yönelik ilk işaretler bundan yaklaşık bir buçuk yıl önce verilmiş olmasına rağmen, konunun muhataplarının ve özellikle de üniversitenin temel bileşenleri olan öğrenci, öğretim elemanı ve idari personelin taslağın oluşturulma sürecine kayda değer düzeyde katkı sundukları söylenemez. Hatta taslağın üniversite bileşenlerinin görüşü alınmadan hazırlandığını söylemek daha doğru bir tespit olacaktır

Sayı: İktisat ve Toplum Dergisi 27
Sayfa Aralığı: 35 - 43

Bu makalenin tamamını okumak için satın almalısınız.

Professor at Hacettepe University, Department of Economics

Bir cevap yazın