Yeniden Politik İktisat – İzzettin Önder


Sermaye-piyasa dinamiği üzerinde sörf yapan, emeği sömüren ve gelir dağılımını, ekonominin toplumsal yararlılığını ve insanlığın geleceğini hiçbir şekilde dikkate almadan ilerleyen bir sistemden şikâyetçi isek, sonuçları değil, sonuçları oluşturan sebepleri ameliyat masasına yatırmalıyız.

Sorun

İktisat ve Toplum Dergisi’nden “Yeniden Politik İktisat” başlığı altında bir yazı yazma önerisini aldığımda, yazımı nasıl bir temele oturtmam gerektiği konusunu düşünürken iki soru kafamı işgal etti. Birincisi, editörlerin ya da Ömer Faruk Çolak Hoca’nın neden genel akışın dışında ya da ona ilaveten böyle bir konuya yönelmeyi uygun, hatta gerekli gördüğüdür. Bu konu üzerinde düşündüğümde de iki açılımda buldum kendimi. Birincisi, yıllanmış şarap değil de sirke tadı verircesine kriz inatçı bir şekilde sürgit devam ederken, akademi dünyasında orijinal bir çıkış hamlesini bir tarafa bırakalım, yaprak dahi kıpırdamıyor. Oysa 1929 Krizi ertesinde iki önemli teorik atılımla karşı karşıya kalmıştık. Bunlardan birincisi ilk baskısı 1932 yılında yapılmış olan Lionel Robbins’in ünlü An Essay on the Nature and Significance of Economic Science1 adlı eseri, ikincisi ise, kimilerinin devrim2 olarak nitelediği, kimilerinin ise harika tefsirle3 teoriyi gökten yere indirerek anlaşılır kıldığı Keynes’in 1936 tarihli ünlü The General Theory of Employment, Interest and Money4 adlı eseridir.

Sayı: İktisat ve Toplum Dergisi 140
Sayfa Aralığı: 30-38

Bu makalenin tamamını okumak için satın almalısınız.

1940 yılında Erzurum’da doğan İzzettin Önder, İlk ve Orta öğrenimini sırasıyla Fatih İlkokulu ve Robert Koleji’nde yaptı. 1963 yılında İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi’ni bitirdi. Aynı fakültede 1967 yılında Doktorasını, 1971 yılında Doçentliğini tamamladı. 1980 yılında Profesör oldu. Halen İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Maliye Kürsüsü’nde görevini sürdürmektedir. Boğaziçi Üniversitesi'nde Devlet Kontrolü ve Vergilendirme derslerini vermektedir. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sosyoloji Bölümün de Türkiye İktisat Tarihi derslerine girmektedir. Uzun süre Cumhuriyet gazetesinde köşe yazarlığı yapmıştır. Akademik yaşamı boyunca İngiltere’de York Üniversitesi’nde, Japonya’da Seijo Üniversitesi’nde, ABD’de Iowa ve Minnesota Üniversiteleri’nde çeşitli burslarla araştırmacı olarak görev aldı. Uluslararası Maliye Enstitüsü, Maliye Eğitim Sempozyumu ile Ekonomik ve Sosyal Etüdler Konferans Heyeti üyesidir. 1991 – 1992 yıllarında Vergi Konseyi Üyeliği yaptı. Yayınlanmış çalışmaları şöyledir: Türkiye’de Kamu Harcamalarının Gelişme Seyri: 1927 – 1967, İktisat Fakültesi Yayını, İstanbul, 1974. Ekonomi & Politika Yazıları; Der Yayınları, İstanbul 2000 Küreselleşme, Kriz ve "İstikrar" Programı Nasıl Aldatılıyoruz? ; Nazım Kitaplığı, İstanbul, 2002 Türkiye Nereye Götürülüyor? AKP Karanlığında Ekonomi, Siyaset, Dış Politika ve Eğitim ; Nazım Kitaplığı, İstanbul, 2004 Başta Maliye Teorisi ve Maliye Politikası konularında açık öğretim için yazılan kitaplar olmak üzere iktisat üzerine yazılan kitaplara katkılar. Yurt dışında ve yurt içinde akademik dergilerde Türkçe ve İngilizce makaleler. İzzettin Önder, halen günlük Evrensel gazetesi'nde ve soL Haber portalinda köşe yazarıdır. Praksis dergisi Danışma Kurulu üyesidir. Önder, ayrıca 4 Haziran 2014'te son günlük sayısını çıkaran soL gazetesinin düzenli yazarlarındandı.

Bir cevap yazın