Yoksullaştıran Dış Ticaret – Osman Aydoğuş


Dış ticaret hadlerinin gerilemesi ülkenin göreli olarak yoksullaşması anlamına da gelir.

Göreli fiyatlar deyince mutlak fiyatların birbirine oranını anlıyoruz. Tahvil ve mevduatın reel getirileri, reel ücret ve maaş, reel kira en sık karşılaştığımız göreli fiyatlar arasında yer alır. Politika faizindeki indirimler sonrasında bu göreli fiyatlarda olumsuz gelişmeler ortaya çıktı. Bu gelişmeler bazı kesimlerin göreli olarak yoksullaşmasına yol açtı. Örneğin, reel mevduat faizleri ve reel kredi faizleri negatife dönüştüğünden, tasarruf sahiplerinden borçlulara gelir transferi oldu. Genel fiyat düzeyi yükselirken sözleşme süresi boyunca sabit kalan kiralar nedeniyle reel kiralar geriledi ve kiraya verenler yoksullaştı. Benzer şekilde, reel ücret ve maaşlardaki gerileme nedeniyle emekçiler reel gelir kaybına uğradılar ve yoksullaştılar. Yurt içi ve yurt dışı fiyat düzeyleri ve nominal kurlar arasındaki ilişkiyi ifade eden reel efektif döviz kurundaki gerileme ise TL’nin reel olarak değer kaybetmesine yol açtı. Örnekleri arttırmak mümkün ama burada duralım.

Sayı: İktisat ve Toplum Dergisi 139
Sayfa Aralığı: 58-61

Bu makalenin tamamını okumak için satın almalısınız.

1954 yılında Afyonkarahisar, Çakırköy’de doğdu. Burdur Lisesinde parasız yatılı öğrenci olarak okudu. Lise eğitimi boyunca TÜBİTAK bilim adamı yetiştirme bursunu aldı. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Ekonomi Bölümünden lisans (1979) ve yüksek lisans (1983), Gazi Üniversitesi İktisat Bölümü’nden doktora (1988) derecelerini aldı. 1980 yılında A.İ.T.İ.A. Ekonomi fakültesinde Kantitatif İktisat Kürsüsü’nde asistan olarak akademik kariyerine başladı. 2000-2001 döneminde Fulbright bursu ile Maryland Üniversitesi Tarım ve Doğal Kaynak Ekonomisi Bölümü’nde ziyaretçi araştırmacı olarak bulundu. 2001 yılında geçtiği Ege Üniversitesi’nde İktisat Bölüm Başkanı ve senatör olarak görev yaptı. Makro iktisat, büyüme-kalkınma, girdi-çıktı analizi, tarım ekonomisi ve uygulamalı iktisat alanlarında çok sayıda makale, araştırma, kitap ve çevirileri vardır. Radyo Ege Kampus’te ve Ege Üniversitesi Televizyonu’nda uzun yıllar Egenomi adlı haftalık ekonomi programını yaptı. İktisat ve Toplum Dergisi’nde Hal ve Gidiş köşesinde yazmaya devam etmektedir. Evli ve bir kız babasıdır.

Bir cevap yazın